verzuimbeleid voor mkb

5 tips voor MKB’ers over ziekte van werknemers

Een goede werkgever zorgt voor zijn personeel. Ook wanneer een medewerker langdurig ziek wordt. Als werkgever bent u namelijk verplicht om het loon maximaal 2 jaar door te betalen. En u in te spannen voor de re-integratie. Met deze 5 tips bereidt u zich goed voor.

HR 23 feb 2021 3 minuten

Een goede voorbereiding op ziekte van werknemers

Veel kleine werkgevers hebben moeite met het doorbetalen van loon aan zieke werknemers. Om te voorkomen dat u in problemen komt, is het verstandig u te verdiepen in doorbetaling van loon en re-integratie vóórdat iemand ziek is. Dan weet u dat u uw zaken op orde hebt als een medewerker langdurig uitvalt.
Werkgevers en zieke medewerkers zijn in de eerste 2 ziektejaren samen verantwoordelijk voor de re-integratie van de medewerker. Zo bent u als werkgever bijvoorbeeld verantwoordelijk voor een re-integratie-plan. Daarnaast moeten werkgever en medewerker minimaal iedere 6 weken met elkaar in gesprek gaan om te praten over de voortgang van de re-integratie. Op www.rijksoverheid.nl/loondoorbetaling vindt u het overzicht van de verantwoordelijkheden. Of bekijk ons stappenplan bij een langdurige zieke medewerker.
Veel kleine werkgevers weten dat zij de financiële kosten voor loondoorbetaling bij ziekte kunnen verzekeren en doen dat ook. Kleine werkgevers weten niet allemaal dat zij ook andere zaken kunnen meeverzekeren. Bijvoorbeeld de verplichtingen voor re-integratie. Bekijk de verschillende mogelijkheden, weeg de voor- en nadelen af en maak de keuze die het beste bij uw situatie past.
Nog nooit te maken gehad met langdurig zieke medewerkers en geen idee wat u dan moet doen? Ga met branchegenoten in gesprek die er wel ervaring mee hebben. Aan de hand van hun ervaringen is het makkelijker een keuze te maken die bij uw branche en uw onderneming past.
Het kan slim zijn de verschillende scenario’s vanuit een financieel oogpunt te bekijken. Uw financieel adviseur kan u helpen. Hij of zij kan inzichtelijk maken wat de gevolgen zijn voor u wanneer een medewerker langdurig ziek wordt. En hoe u uw bedrijf daar het beste op voor kan bereiden.

Een verzuimbeleid is verplicht

Een verzuimbeleid is een document met alle stappen die u als werknemer en uw zieke medewerker moet doorlopen. Dit document dient u als bedrijf zelf te verzorgen. En wat u meldt in uw verzuimbeleid moet aansluiten bij de stappen uit de Wet verbetering poortwachter. Lees hier meer over het verzuimbeleid en hoe u deze opstelt.