werkmaterieelverzekering voor verhuurders

Werk­materieel­verzekering voor verhuurders

Uw werkmaterieel veilig verhuren

 • Meteen contact met een vaste specialist
 • De eerste 3 jaar de investeringswaarde vergoed bij totaal verlies
 • U krijgt uw schade snel uitgekeerd
Een klant beschadigt uw materieel. Of verdwijnt spoorloos zonder uw spullen terug te brengen. Dat kan u veel geld kosten. Voor dit soort schades kunt u zich verzekeren met de Werkmaterieelverzekering voor verhuurders. We helpen u ook met het voorkomen van schade en fraude.

Extra voordeel voor u

 • U krijgt een gratis abonnement op RentalCheck: u kunt zo snel de betrouwbaarheid van klanten controleren.
 • U krijgt gratis preventiescans van uw bedrijf. We beoordelen uw risico's op brand en inbraak en op uw verhuurrisico's.

Verzekerd in onze Werk­materieel­verzekering voor verhuurders

Verhuurt u heftrucks, shovels, aggregaten of ander werkmaterieel? Dan weet u dat schade hieraan grote gevolgen kan hebben. De Werkmaterieelverzekering voor verhuurders verzekert allerlei soorten schade.

Verzekerd

 • Wettelijke aansprakelijkheid.
 • Werkrisico van materieel met en zonder kenteken.
 • Diefstal en verduistering.
 • Bedieningsfouten door nalatigheid of als huurders niet goed met uw materiaal omgaan.
 • Ondergrondse schade aan kabels en leidingen.
 • Inhuur (standaard meeverzekerd).
 • Eigen gebrek.

Niet verzekerd

 • Als u schade heeft aan lading of last.
 • Als de schade gevolg is van opzet of roekeloosheid.
 • Als de gebruiker onder invloed is van alcohol of drugs.
In onze productvoorwaarden leest u precies in welke situaties u verzekerd bent. Met het Informatiedocument kunt u onze Werkmaterieelverzekering makkelijk vergelijken.

Veelgestelde vragen

RentalCheck is een internationale database met informatie over onbetrouwbare huurders, gestolen goederen en kredietwaardigheid van personen en bedrijven. Via deze database controleert u huurders. Ook kunt u onbetrouwbare huurders registreren. U moet zich abonneren op Rental Check. Met onze Werkmaterieelverzekering voor verhuurders krijgt u dit abonnement gratis!

De eerste 3 jaar krijgt u het bedrag dat u heeft geïnvesteerd in uw spullen. Dit is de investeringswaarde. Na 3 jaar berekenen we het schadebedrag op basis van een vaste afschrijving per jaar. Dan kijken we hoeveel uw spullen op dat moment nog waard zijn. U krijgt de reparatiekosten tot maximaal de investeringswaarde min de afschrijving.

Een voorbeeld:

De investering is € 1.000,- en de afschrijving is € 200,-. Dan betalen we maximaal € 800,- van de reparatiekosten. Vraag naar de mogelijkheden om uw verzekering te verruimen.

Volgens de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) moet de eigenaar al zijn motorrijtuigen verzekeren voor aansprakelijkheid. Voor de wet is een motorrijtuig een voertuig of machine die zichzelf motorisch kan voortbewegen. En een aandrijving op de wielen heeft. Voorbeelden van voertuigen die onder de WAM vallen: elektrische handpallettruck, vorkheftruck, shovel, minigraafmachine en een mobiele kraan. Twijfelt u of voor een voertuig de WAM geldt? Belt u ons dan gerust: (055) 579 8632.

Heeft u schade? Bel ons dan meteen. U kunt ons 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereiken op telefoonnummer (055) 579 8216. Is er spoed bij? Bel dan 06 222 04 549.

Voor alle schades geldt:

 • Zorg dat u veilig bent en probeer verdere schade te voorkomen.
 • Meld schade meteen.
 • Zorg voor goede documentatie:
  • een volledig ingevuld schadeformulier.
  • een kopie van de verhuurovereenkomst.
  • geef een schatting van het schadebedrag.

Bij diefstal:

 • Doet u direct aangifte bij de politie. Dat kan:
 • Belt u ons meteen op telefoonnummer (055) 579 8216.
 • Meldt u het gestolen materiaal in de gestolen objecten database van RentalCheck.
 • Meldt u een onbetrouwbare huurder bij RentalCheck.

Wij nemen uw schade meteen in behandeling. Wij werken vaak samen met een onderzoeksbureau. Zo kunnen we uw gestolen materiaal sneller terugvinden. Uw schadebehandelaar laat u steeds weten hoever we zijn met uw schade .

Verhuurders van werkmaterieel hebben ook verplichtingen. U moet bijvoorbeeld zorgen voor:

 • Gebruiksaanwijzingen
 • Verhuurvoorwaarden. Neem in uw verhuurvoorwaarden op dat de huurder het gehuurde kan verzekeren.
 • Aansprakelijkheid. Houd uw materiaal in topconditie. Huurders kunnen u aansprakelijk stellen voor schade door slecht onderhouden materiaal. Wij raden u aan om hiervoor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
 • Huurtermijn. Zorg voor een einddatum op het verhuurcontract. Dan kunt u bij diefstal snel aangifte doen bij de politie.
 • Aanhangers met bepaald gewicht. Stel eisen als u aanhangers of aanverwant materieel verhuurt. En neem deze eisen op in uw verhuurovereenkomst. De huurder moet hieraan voldoen als hij bijvoorbeeld gaat rijden met een aanhanghoogwerker. Houdt hij zich niet aan de eisen? Dan is het risico voor de huurder zelf.