mannen-in-bescherm-pak-bodem-onderzoek

Milieuschade­verzekering

Verzeker milieuschade overal waar u werkt

 • U kunt milieuschade 24 uur per dag, 7 dagen per week melden
 • U bent verzekerd voor de saneringskosten als u schade veroorzaakt
 • U bent verzekerd voor schade door de sanering
Werkt u met stoffen die voor schade aan het milieu kunnen zorgen? Sluit dan de Milieu­schade­verzekering af. Daarmee bent u goed verzekerd. Veroorzaakt u per ongeluk milieuschade, door bijvoorbeeld een milieu­verontreiniging aan grond, oppervlakte­water en grondwater? Met de Milieuschade­verzekering bent u verzekerd voor het opruimen van deze verontreiniging. Op uw eigen terrein en op het terrein van anderen. Ook kosten voor onderzoek of rechtsbijstand zijn verzekerd. U kunt rekenen op een snelle schade­afhandeling.

Zo berekenen wij de premie van de Milieuschade­verzekering

De premie van de Milieuschade­verzekering zakelijk hangt af van de dekkingen die u kiest, het werk dat uw bedrijf doet, het bedrag dat u wilt verzekeren en de hoeveelheid en het soort 'gevaarlijke' stoffen waarmee u werkt.

Verzekerd in onze Milieuschade­verzekering

Wel verzekerd

 • Saneringskosten van bodem, grond, grond- en/of oppervlakte­water.
 • Kosten voor het opruimen van asbest en de kosten van experts.
 • Kosten die u maakt om milieuschade te voorkomen.
 • Het herstel van bestrating en beplanting als dit nodig is na de sanering.
 • Herstelkosten van andere schade die komt door een sanering.
 • Kosten van rechtsbijstand.
 • Schade door de sanering.

Niet verzekerd

 • Schade op uw terrein die ontstaat door een milieuschade buiten uw bedrijventerrein.
 • Schade ontstaan door een overstroming of aardbeving.
 • Schade veroorzaakt door motorrijtuigen.
 • Ondergrondse tanks.
In onze productvoorwaarden leest u precies in welke situaties u verzekerd bent.

U meldt de milieuschade bij ons

Dat kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week doen. Wij nemen uw melding meteen in behandeling. Natuurlijk laten wij u steeds weten hoe ver we zijn met uw schade­afhandeling. Bent u verzekerd voor de milieuschade die u meldt? Dan keren wij de schade uit en adviseren wij u over de sanering.