taken en verplichtingen bestuur vve

De taken en verplichtingen van een VvE bestuur

Het bestuur van een VvE heeft bevoegdheden, taken en verplichtingen. Welke zijn dat? Lees het hier aan de hand van 3 vragen.

VvE en vastgoed 3 jun 2020 4 minuten

Wat mag het VvE-bestuur?

Het bestuur voert de besluiten van de vergadering van eigenaars uit. En treedt op als algemeen vertegenwoordiger van de VvE. De bevoegdheden van het bestuur staan in de wet, de akte van splitsing en het splitsingsreglement.

Het bestuur neemt zelf geen beslissingen. Behalve als het bijvoorbeeld gaat om dringende zaken, zoals lekkage of kortsluiting. Dan is directe actie vereist en kan het bestuur zonder overleg opdracht tot reparatie geven. De reparatie mag dan niet meer kosten dan een vastgesteld bedrag. De hoogte van dit bedrag is in de splitsingsakte of door de vergadering bepaald.

Wat doet het VvE-bestuur? 

Het bestuur heeft verschillende, belangrijke taken. Dit zijn:

 • Beleggen en notuleren van vergaderingen.
 • Uitvoeren van de door de vergadering genomen besluiten, of toezien daarop.
 • Opstellen van de jaarrekening en begroting voor het komende jaar.
 • Op laten stellen van een MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP)
 • Acties ondernemen voor het jaarlijks reserveren van 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex.
 • Berekenen van de servicekosten aan de hand van de begroting.
 • Incasseren van de bijdragen van de eigenaars.
 • Sluiten van overeenkomsten namens de vereniging, bijvoorbeeld met onderhoudsbedrijven.
 • Sluiten van verzekeringen: een VvE moet in ieder geval een brand/opstal- en een aansprakelijkheidsverzekeringhebben.
 • Informatie geven aan de notaris, bijvoorbeeld over de achterstallige bijdragen en de omvang van het reservefonds bij de aan- of verkoop van een appartement.
 • Toezien op een correcte naleving van de wet en reglementen.
 • Toezien op het nakomen van de rechten en plichten door de eigenaars.

Is er een vergoeding voor VvE-bestuursleden?

Leden van het bestuur of ondersteunende commissies kunnen een vergoeding krijgen voor hun inzet. De vergadering van eigenaars stelt die vergoeding vast. Dat kan bijvoorbeeld op basis van de (wettelijke) vrijwilligersvergoeding gebeuren. Deze vergoeding is maximaal € 1.500,- per jaar. De vergadering mag bestuursleden ook een hogere vergoeding geven. Dan is de VvE verplicht dit te melden aan de Belastingdienst. Laat u hierover dan goed informeren.