Zwangerschapsverlof zzp

Zwangerschapsverlof als zzp’er: alles wat u moet weten

Medewerkers in loondienst hebben wettelijk recht op 4 maanden betaald verlof. Maar hoe zit het als u eigen baas bent en een kindje verwacht? 

Inkomen 13 jul 2020 3 minuten

Een AOV afsluiten

Als zzp’er kunt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten die de wettelijk vastgestelde 16 weken zwangerschapsverlof dekt. Kunt u door de zwangerschap voor een langere periode niet werken? Dan kan de verzekeraar ook voor langere tijd uitkeren. Maar let goed op de kleine lettertjes. Veel verzekeringen keren pas uit wanneer u minimaal 2 jaar na het afsluiten van de verzekering bevalt. Er zijn ook verzekeringen waarbij er geen wachttijd is. Deze premies zijn meestal hoger.

Zwanger en Zelfstandig regeling

Goed om te weten: iedere zwangere zelfstandige heeft recht op de Zwanger en Zelfstandig-regeling (ZEZ). Ook uw partner kan hierop aanspraak maken. Maar let op: de hoogte van de ZEZ-uitkering is niet voor iedereen hetzelfde. U krijgt alleen de maximale uitkering wanneer u in het kalenderjaar vóór uw zwangerschapsuitkering minimaal 1.225 uur aan uw onderneming heeft besteed. De maximale uitkering is gelijk aan het minimumloon. Dan is uw uitkering lager en afhankelijk van de winst die u in dat kalenderjaar heeft gemaakt.

AOV en een ZEZ

Heeft u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten die uitkeert bij zwangerschap? Dan heeft dat geen invloed op de hoogte van de ZEZ. Wél kan de verzekeraar uw uitkering verminderen bij een ZEZ-uitkering. Lees daarom goed de voorwaarden van uw AOV door.

ZEZ aanvragen bij UWV

De ZEZ moet u aanvragen bij UWV, uiterlijk 2 weken voor de gewenste ingangsdatum. Daarbij moet u een zwangerschapsverklaring van de huisarts of verloskundige meesturen. U heeft recht op minimaal 16 weken ZEZ-uitkering. Deze gaat 6 tot 4 weken vóór de uitgerekende datum in. En loopt minstens 10 weken na de bevalling door.

Verstandig: zélf een buffer opbouwen

Een belangrijk aandachtspunt van de ZEZ? Deze uitkering is niet hoger dan het minimumloon. Bekijk of u daarvan rond kunt komen. Heeft u géén AOV afgesloten? Dan is het verstandig om zélf een buffer op te bouwen. Zo voorkomt u dat u vlak na de bevalling weer aan het werk moet.