arbeidsongeschikte medewerker helpen

Kan uw arbeids­ongeschikte medewerker zijn levens­standaard behouden?

Uw medewerker is (tijdelijk) arbeidsongeschikt. Dat geeft zorgen. Bij u: want u moet van alles regelen. Maar ook bij uw medewerker: want kan hij zijn levensstandaard behouden? En hoe kunt u hem helpen?

Inkomen 16 jul 2020 6 minuten

U kunt uw medewerker helpen bij financiële zorgen

Een zieke medewerker heeft natuurlijk van alles aan zijn hoofd. Want lukt het niet om 50% of meer van zijn restverdiencapaciteit (het deel dat hij nog wél kan werken) te verdienen? Dan is er een forse inkomensterugval. Wat als dit niet genoeg is om de hypotheek te betalen? Of de studie van zijn kinderen? Gelukkig kunt u als werkgever de financiële zorgen bij arbeidsongeschiktheid (deels) wegnemen.

De WIA-verzekering biedt financiële zekerheid en rust

Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor uw personeel beschermt u uw medewerkers tot minimaal 70% van het bruto jaarinkomen op basis van het uniform loonbegrip. Centraal Beheer geeft een garantie tot een maximum inkomen van € 100.000,-. Dat is een fijne gedachte voor uw medewerker. Zo kan hij de tijd nemen om weer beter te worden. Zonder zich zorgen te maken over zijn huis of gezin.

Een aanmoediging om te werken

De WIA-verzekering motiveert uw zieke medewerker ook om te werken. Want benut uw medewerker zijn restverdiencapaciteit voor minstens 50%? Dan belonen wij dat. En verhogen we het dekkingspercentage van uw medewerker met 5%. Wij vullen het inkomen dan aan tot minimaal 75% van het laatstverdiende loon. Meer werken loont dus altijd.

Bereken het verschil

Wilt u weten hoe u als werkgever het verschil maakt? En hoe u helpt om de levens­standaard van uw zieke medewerker te behouden? Met de WIA-calculator berekent u hoe hoog een inkomen is bij langdurige uitval. Zo ziet u direct wat een WIA-verzekering betekent voor uw arbeidsongeschikte medewerker.

  • De no-riskpolis is een regeling die geldt voor medewerkers met een arbeids­beperking. Deze medewerkers hebben tijdens de eerste 5 jaar van hun dienst­verband recht op uitbetaling van ziekengeld.
  • De Compensatieregeling geldt voor medewerkers die vóór 8 juli 1954 geboren zijn – of vóór 1 januari 1962 als zij tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2020 zijn aan­genomen – en minstens 1 jaar werkloos waren voordat zij bij u in dienst kwamen. Deze medewerkers hebben na 13 weken ziekte recht op een Ziektewetuitkering.

6 handige tips bij een langdurig zieke medewerker

Als werkgever moet u ook aan veel dingen denken wanneer een medewerker ziek is. U wilt natuurlijk geen belangrijke zaken vergeten. Wij helpen u met 6 tips:

Doe dit op de 1e dag van de ziekmelding. U bent verantwoordelijk voor de ver­zuim­begeleiding en re-integratie. Leg uw acties ook vast in een ziektedossier. Zo kunt u aantonen wat u heeft gedaan om uw medewerker weer aan het werk te helpen.
U wilt natuurlijk weten hoe het met uw zieke medewerker gaat. Maar let op: volgens de wet mag u maar een paar vragen stellen. Als werkgever mag u niet vragen wat uw medewerker mankeert. Wel mag u informeren wanneer hij of zij weer aan het werk denkt te gaan. Toon vooral interesse. En maak gelijk een afspraak voor het volgende contactmoment.
Zo moet u als werkgever uw arbeidsongeschikte medewerker 2 jaar doorbetalen. Dit is minimaal 70% van het loon. Het eerste jaar moet dit in elk geval het minimumloon zijn.
Is re-integratie nog niet gelukt en is uw medewerker 42 weken ziek? Meld hem of haar dan ziek bij UWV. Doe dit op tijd om een boete te voorkomen. Doe ook uw best bij het re-integreren van uw medewerker. Zo voorkomt u een loonsanctie van UWV.
Heeft u bijvoorbeeld een medewerker met een handicap of ziekte in dienst? Maak dan gebruik van loonkostenvoordeel.
Is uw medewerker gedeeltelijk arbeidsongeschikt? En is hij nu ziek? Dan kan het zijn dat hij onder de No Risk polis van UWV past.
U wilt natuurlijk weten hoe het met uw zieke medewerker gaat. Maar let op: volgens de wet mag u maar een paar vragen stellen.

Wat als uw medewerker thuis komt te zitten?

Met ons stappenplan weet u precies wat u wanneer moet doen. Zo voorkomt u verrassingen bij (langdurig) zieke medewerkers.