kort verzuim aanpakken

5 tips om kort verzuim aan te pakken

Iedereen heeft weleens een periode dat het minder lekker gaat. Bijvoorbeeld bij een flinke verkoudheid. Of door stress. Dat is heel normaal. En dat geldt ook voor uw medewerkers. Gelukkig zijn er genoeg dingen die u als werkgever kunt doen om kort verzuim aan te pakken.

HR 21 okt 2019 3 minuten

Met deze tips kunt u kort verzuim aanpakken

Preventie is een belangrijk onderdeel van ziekteverzuim. Zorg samen met een preventiemedewerker voor een veilige en gezonde werkomgeving met een prettige sfeer. En maak een duidelijk verzuimprotocol waarin alle regels staan die gelden bij ziekte.
Houd uw verzuimmeldingen goed bij. Melden uw medewerkers zich vaak ziek? Dan is uw verzuimdrempel mogelijk te laag. Op welke manier laten zij weten dat ze ziek zijn? Is dit vooral via een sms of per mail? Vertel uw medewerkers dan dat dit voortaan telefonisch gebeurt. Mensen melden zich namelijk minder snel ziek als zij dat persoonlijk moeten doen bij hun leidinggevenden.
Meldt uw medewerker zich binnen korte tijd erg vaak ziek? Ga dan het gesprek aan en laat weten dat er ook voor sommige problemen ook andere oplossingen zijn dan ziekmelden. Is een ziek kind bijvoorbeeld de reden van het verzuim? Laat uw medewerker dan een vrije dag opnemen. Of calamiteitenverlof aanvragen als het om een spoedgeval gaat.
Als werkgever ziet u graag dat uw personeel duurzaam inzetbaar is. Is uw medewerker vaker dan 3 keer per jaar ziek? Dan is er mogelijk meer aan de hand. Trek daarom op tijd aan de bel en voorkom langdurig verzuim. Zoek samen met uw medewerker naar een oplossing. Ook als dit een aanpassing in het takenpakket of een andere functie betekent.
Soepel zijn met thuiswerkdagen kan zorgen voor minder ziekteverzuim. Dit blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)1. Bij medewerkers die thuiswerken ligt het ziekteverzuim ongeveer 0,5% lager dan bij mensen die dat niet doen. Door de werk- privébalans te respecteren verkleint u de kans op uitval door een te hoge werkdruk.

Kort verzuim wordt lang verzuim

Als uw medewerker langdurig ziek is kan dit veel vragen oproepen. Bijvoorbeeld wat u als werkgever kunt verwachten. Of wat de kosten van verzuim zijn. En welke stappen u moet zetten. Download de whitepaper en krijg op deze en andere verzuimvragen antwoord.