Man met zwarte krullen staat voor whiteboard en geeft presentatie over de voordelen van een WIA-verzekering

Zó overtuigt u uw baas van een WIA-verzekering

Het (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raken heeft vaak grote gevolgen. U kent het belang van een goede WIA-verzekering. Maar hoe overtuigt u uw baas?
6 okt 2023 2 minuten

Werkgever heeft keuzevrijheid

Vrijheid is belangrijk. Ook als het om verzekeren gaat. Uw werkgever kan daarom zelf keuzes maken in de dekking, de duur van de uitkering en het dekkingspercentage van de WIA-verzekering. Zo kan het bedrijf kiezen voor een inkomensgarantie van 70, 75 of zelfs 80% tot een salaris van € 100.000,-.

2. De premie is fiscaal aftrekbaar

Het bedrijf kan de premie van de WIA-verzekering aftrekken van de belasting. Daarnaast bepaalt de werkgever zelf hoe hij de premie verdeelt tussen het bedrijf en de mede­werkers. Betaalt het bedrijf de volledige premie? Of wordt een deel ervan ingehouden op het brutoloon van uw medewerkers? Door al deze voordelen wordt de premie een stuk aantrekkelijker.

3. Sneller aan het werk

De werkgever is verantwoordelijk voor de arbeidsongeschikte medewerker. En een goede aanpak van langdurig verzuim is belangrijk, maar ook wettelijk verplicht. Uw werkgever krijgt professionele hulp van ervaren re-integratiecoaches bij de re-integratie van (lang­durig) zieke medewerkers.

Fijne arbeidsvoorwaarde

Niemand wil arbeidsongeschikt raken. Maar als het gebeurt, is het fijn om geen financiële zorgen te hebben. Een WIA-verzekering is een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde voor (toekomstige) medewerkers. Het laat zien dat het bedrijf om zijn medewerkers geeft en invulling geeft aan de zorgplicht.

Extra tip: WIA-calculator

Is uw leidinggevende bijna overtuigd van het belang van een WIA-verzekering? Maar is er nog twijfel? Met de WIA-calculator bere­kent u hoe hoog een inkomen is bij langdurige arbeids­on­ge­schiktheid. En laat u uw baas zien hoe het verschil gemaakt kan worden.
John Steggink inkomensexpert Groot Zakelijk
Met de kennis van John Steggink
Adviseur Inkomensverzekeringen
Dagelijks help ik grote tot zeer grote werk­gevers in de Zorg, Metaalindustrie en IT consultancy rondom de thema's duurzame inzetbaarheid, arbeidsongeschiktheid en inkomens­verzekeringen.