Hybride werken

Wat zijn de fiscale gevolgen van hybride werken?

De overheid heeft de onbelaste reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding in 2023 verhoogd. Vanwege ‘hybride werken’ betaalt u als werkgever steeds vaker beide vergoedingen aan een werknemer. Ook moet u vanuit de arbowetgeving aandacht schenken aan een goede thuiswerkplek. Waar kan u het beste allemaal op letten?
25 apr 2023 4 minuten

Hybride werken

Corona betekende een omslagpunt voor het thuiswerken. Het werd bij veel werkgevers een vast onderdeel van de manier van werken. Dat gebeurt dan meestal in de vorm van ‘hybride werken’, waarbij de werknemer deels thuis en deels op de werkplek bij de werkgever werkt. Een fiscaal gevolg van het toegenomen thuiswerken is de onbelaste thuiswerkvergoeding.

Belastingvrije thuiswerkvergoeding
Sinds 2022 bestaat de belastingvrije thuiswerkvergoeding voor werknemers. Thuiswerken brengt voor de werknemer kosten mee voor bijvoorbeeld water, elektriciteit, verwarming, koffie, thee en toiletpapier. Per 1 januari 2022 kwam de overheid hiervoor met een onbelaste thuiswerkvergoeding van maximaal twee euro per dag. Dit bedrag was geadviseerd door het Nibud. Vanaf 2023 bedraagt de onbelaste thuiswerkkostenmaal 2,15 euro per dag. U mag deze ook betalen als werknemers een deel van de dag thuiswerken. De onbelaste thuiswerkvergoeding valt onder de gerichte vrijstellingen van de werkkostenregeling (WKR). Wilt u daarvan gebruik maken, dan moet u de vergoeding aanwijzen als eindheffingsloon.

Geen wettelijk verplichte vergoeding

Werkgevers zijn wettelijk niet verplicht om werknemers een thuiswerkvergoeding te geven. In een cao voor uw sector kunnen wel afspraken staan over zo’n vergoeding. Ont­breekt een cao of staan er geen afspraken over een thuiswerkvergoeding in de cao, dan kan u deze zelf afspreken met uw werknemers. U kunt de vergoeding dan vastleggen in een arbeidscontract, een personeelsreglement (personeelshandboek) of een speciale thuiswerkovereenkomst. Het betalen van een thuiswerkvergoeding is een vorm van goed werkgeverschap. Bovendien maakt het u ook aantrekkelijker als werkgever.

Vrije ruimte

De onbelaste thuiswerkvergoeding betaalt u zelf. Als werkgever hoeft u er geen loonheffing over af te dragen. U mag ook boven de 2,15 euro per dag vergoeden. Dan moet u wel loonheffing afdragen over het deel boven de 2,15 euro. Een aanrader is om dat deel onder te brengen in de vrije ruimte van de WKR. De vrije ruimte is een percentage van de totale fiscale loonsom van een werkgever die deze onbelast mag besteden aan vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor zijn werknemers. In 2023 is dit 3 procent van de totale loonsom tot 400.000 euro en over het deel daarboven 1,18 procent.

Bewijs goed geregeld
U moet kunnen aantonen aan de Belastingdienst dat uw de thuiswerk­vergoeding goed hebt geregeld. De Belastingdienst kan namelijk achteraf om bewijs vragen. Om daaraan te voldoen kan u een beroep doen op uw werknemers. Zij kunnen bijvoorbeeld met een app registreren wanneer ze thuis en op kantoor werken. De werknemer moet hier wel vrijwillig aan meewerken, want een werkgever mag hem of haar vanuit privacy-oogpunt niet zomaar volgen.

Vrouw bij het tankstation

Onbelaste reiskostenvergoeding
Het kabinet heeft de onbelaste reiskosten­vergoeding voor woon-werkverkeer per 1 januari 2023 verhoogd van 0,19 euro naar 0,21 euro per kilometer. Redenen waren de stijging van de reiskosten voor werknemers en dat de maximale onbelaste reiskostenvergoeding sinds 2006 niet meer was aangepast. In 2024 gaat de vergoeding zelfs omhoog naar 0,22 euro. Hiermee stijgt het maximum van de onbelaste reiskostenvergoeding sneller dan wat in het coalitieakkoord van Rutte IV staat.

Daadwerkelijk gemaakte reiskosten
De onbelaste reiskostenvergoeding geldt alleen voor de daadwerkelijk gemaakte reiskosten. Hierbij maakt het niet uit welk vervoermiddel de werknemer gebruikt. Voor reiskosten naar en van het werk met het openbaar vervoer kan je kiezen tussen een belastingvrije vergoeding aan de werknemer van de werkelijk gemaakte reiskosten of het aantal gemaakte kilometers tot maximaal 0,21 euro per kilometer. De onbelaste reiskosten­vergoeding geldt niet op de dagen dat een werknemer met de auto (of fiets) van de zaak of een door jou betaald OV-abonnement naar en van de vaste werkplek reist.

Loonheffing
Als werkgever betaalt u de reiskosten­vergoeding zelf. Hiervoor hoeft u geen loon­heffing af te dragen. Net als de onbelaste thuiswerkvergoeding is de onbelaste thuis­werkvergoeding een gerichte vrijstelling binnen de WKR. Verder kan je eventueel meer dan 0,21 euro per kilometer vergoeden. Over het deel boven de 0,21 euro draagt u dan wel loonheffing af. Dat deel kunt u eventueel onderbrengen in de vrije ruimte van de WKR. 

Reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding
Geeft u een werknemer een onbelaste thuiswerkvergoeding voor een thuiswerkdag, dan mag u hem (of haar) op die dag niet ook een onbelaste reiskostenvergoeding betalen voor woon-werkverkeer. Dit kan spelen als de werknemer op een dag deels thuiswerkt en deels op kantoor. U kunt dan zelf bepalen welke vergoeding financieel voor uw organisatie het voordeligst is om te geven of u kunt de werknemer laten kiezen wat zijn voorkeur heeft. In het eerste geval heeft u meer grip op uw kosten en in het tweede geval richt u uw meer op de werknemer vanuit ‘goed werkgeverschap’. Overigens mag u de onbelaste reiskostenvergoeding wel vergoeden naast de thuiswerkvergoeding als de werknemer op een dag deels thuiswerkt en een zakelijke (dienst)reis maakt. Op en neer reizen naar de werkplek is geen zakelijk reis.

Vaste vergoedingen
Om werkgevers administratief te ontlasten, is er een ‘praktische regeling’ voor vaste reiskostenvergoedingen en thuiswerkvergoedingen. Deze gaat uit van vaste reis- en thuiswerkpatronen van de werknemer. Voor een onbelaste reiskostenvergoeding geldt dat als een werknemer met een fulltime dienstverband minimaal 128 dagen per jaar naar de vaste werkplek reist, u de reiskostenvergoeding op jaarbasis mag berekenen alsof de werknemer 214 werkdagen reist. Dat geldt naar evenredigheid als de werknemer parttime werkt of als de dienstbetrekking begint of eindigt in de loop van het kalenderjaar. Op de onbelaste thuiswerkvergoeding is hetzelfde principe van toepassing. Een combinatie van een vaste reiskostenvergoeding en een vaste thuiswerkvergoeding is mogelijk. Hieronder vindt u rekenvoorbeelden van zo’n combinatie.

Hybride werken

Rekenvoorbeelden:

Voorbeeld 1
Sandra heeft een werkweek van vijf dagen. Ze werkt drie dagen thuis en twee dagen op kantoor. De enkele reisafstand is 25 kilometer.

Thuiswerkvergoeding (maandelijks):
3/5e van 214 dagen = 129 dagen
(129 dagen x € 2,15)/12 = € 23,11

Reiskostenvergoeding (maandelijks):
2/5e van 214 dagen = 86 dagen
86 dagen x (50 kilometer x € 0,21)/12 = € 75,25

Sandra ontvangt maandelijks € 23,11 + € 75,25 = € 98,36.

Voorbeeld 2
André heeft een werkweek van vier dagen. Hij werkt drie dagen op kantoor en een dag thuis. Zijn enkele reisafstand is 30 kilometer.

Reiskostenvergoeding (maandelijks):
3/5e van 214 dagen = 129 dagen
129 dagen x (60 kilometer x € 0,21)/12 = € 135,45

Thuiswerkvergoeding (maandelijks):
1/5 van 214 dagen = 43 dagen
(43 dagen x € 2,15)/12 = € 7,70

André krijgt maandelijks € 135,45 + € 7,70 = € 143,15.

Vrouw werkt thuis achter de laptop

Thuiswerkplek

De thuiswerkplek moet bij hybride werken geschikt zijn om langdurig te werken. Ze moet voldoen aan dezelfde arbo-eisen als een kantoorwerkplek. U bent dan ook als werkgever verantwoordelijk voor een goede inrichting van de thuiswerkplek. Daarvoor maakt het niet uit of de werknemer verplicht thuiswerkt of op eigen verzoek. U hoeft de werknemer geen geld te geven voor de inrichting van de thuiswerkplek. In plaats daarvan mag u het materiaal ervoor ook kosteloos ter beschikking stellen. De kosten voor de inrichting van de thuiswerkplek kunnen onbelast zijn. Het moet dan wel gaan om noodzakelijke arbovoorzieningen, zoals een bureaustoel, een bureau en een bureaulamp en om noodzakelijke voorzieningen, zoals computers en mobiele communicatiemiddelen. Vergoedingen hiervoor of terbeschikkingstellingen van de voorzieningen vallen binnen de gerichte vrijstellingen van de werkkostenregeling. 

Vrijkomende middelen gebruiken

Door het toegenomen thuiswerken zijn minder werkplekken op kantoor nodig en hoeft u ook minder reiskosten te vergoeden. Hierdoor komen middelen vrij die u onder andere goed kunt besteden aan de extra kosten van thuiswerken en het opzetten van een goed beleid voor hybride werken. 

Uw medewerkers goed verzekerd bij ongevallen

Stel, uw medewerker werkt enkele dagen per week thuis. Op zolder heeft hij een kantoorruimte ingericht. 1 nadeel: er is geen toilet op die verdieping, dus moet hij altijd de trap af en op. Op een dag struikelt hij in alle haast van de bovenste trede. Hij komt verkeerd neer en raakt gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Een zeer vervelende situatie. Met een Goed Werkgeverschapverzekering kunt u de medewerker financieel helpen met de noodzakelijke aanpassingen in huis, bijvoorbeeld een traplift. U bent verzekerd van een snelle en goede oplossing. Wat er ook gebeurt.

Verzekerd van goed werkgeverschap

In ons e-book komt u op een gemakkelijke manier meer te weten over goed werkgever­schap. En wat dat betekent op het gebied van (bedrijfs)ongevallen. U leest welke rol het hybride werken speelt en krijgt handige tips om daar op in te spelen.