Man en vrouw in gesprek achter laptop in een kinderdagverblijf. Eigenaren van het kinderdagverblijf.

Verschillen tussen verzuim­verzekering en MKB Verzuim ontzorg-verzekering

Wat zijn de verschillen tussen een standaard verzuimverzekering en de MKB Verzuim ontzorg-verzekering? Wij zetten ze voor u op een rij.
3 jun 2020 2 minuten

Verschillen tussen verzuimverzekering en MKB Verzuim ontzorg

Sinds 1 januari 2020 hebben mkb-bedrijven een nieuwe mogelijkheid om de risico’s van verzuim van medewerkers te verzekeren. Namelijk de MKB Verzuim ontzorg-verzekering. Wat zijn de verschillen tussen een verzuimverzekering en een MKB verzuim ontzorg-verzekering? Wij zetten ze voor u op een rij.
Bij de MKB Verzuim ontzorg-verzekering heeft een casemanager de regierol in het re-integratietraject. Zowel voor de werkgever als de medewerker. De nadruk ligt op het ‘ontzorgen’ van de werkgever. Denk aan hulp bij het opstellen van een re-integratiedossier. Ook de medewerker wordt geholpen. Bijvoorbeeld met het doornemen van een rekentool waardoor duidelijk wordt wat de financiële gevolgen zijn als hij lang ziek blijft. Daarnaast is er een medisch begeleider bij de arbodienst die uitsluitend met de medewerker contact heeft. Bij Verzuimservice Compleet ondersteunen we wel de werkgever volledig met het casemanagement, maar niet de werknemer. En dit is dus bij de MKB Verzuim ontzorg-verzekering wel het geval.
De werkgever hoeft de eventuele boete van UWV, voor het niet of te weinig volgen van de wet- en regelgeving, niet te betalen als de werkgever de adviezen van de casemanager en arbodienst of andere ingeschakelde specialisten opvolgt. De verzekeraar neemt dan deze kosten op zich. Uiteraard ziet de casemanager er op toe dat alle stappen uit de Wet verbetering poortwachter compleet en tijdig worden uitgevoerd. En helpt hij de werkgever waar nodig.
Voorgeschreven interventies worden vergoed bij de MKB Verzuim ontzorg-verzekering. De werkgever krijgt dus geen aanvullende facturen van de verzekeraar, arbodienst of andere specialisten.
Wij vinden het belangrijk dat een werkgever niet verrast wordt met forse premiewijzigingen. Het verzuim in een onderneming is van invloed op de premie van de MKB Verzuim ontzorg-verzekering. Daarbij maximeren we het effect van eigen verzuim op de premie. En houden we rekening met de grootte van het bedrijf. Met een aantal voorbeelden laten we zien hoe de premie kan veranderen bij verschillende bedrijfsgrootten en verzuimcategorieën.

Goed om te weten

Deze verzekering heeft het keurmerk ‘MKB Verzuim-ontzorgverzekering’ van belangenorganisatie MKB-Nederland. Daarmee tonen wij aan dat onze MKB Verzuim ontzorg-verzekering voldoet aan alle eisen van het product- en kaderconvenant. Afgesloten door het ministerie SZW, VNO-NCW, LTO Nederland, het Verbond van Verzekeraars en MKB-Nederland.

Interesse in onze MKB Verzuim ontzorg-verzekering?

Bereken direct een premie. Of vraag vrijblijvend een offerte aan. Wij helpen u graag!