Harald Spijkerman hero visual

Groeien of veranderen als uitzendbureau? Zo werkt dat.

Door de krappe arbeidsmarkt is goed personeel vinden op dit moment erg lastig. Dat is ook te merken in de uitzendbranche. Veel uitzend­ondernemers zien hun werk veranderen. Specialist Harald Spijkerman geeft tips bij groei en andere veranderingen.
11 jul 2023 6 minuten

Veranderen, innoveren en groeien

Wanneer ik spreek met uitzend­ondernemers, dan is de conclusie al vrij snel: het is niet bepaald saai in de branche. Integendeel: ik volg de uitzendmarkt al best lang, maar nog niet eerder zag ik zoveel bedrijven veranderen, innoveren, groeien of hun bakens verzetten. In dit artikel bespreek ik 4 situaties die ik veel tegenkom en geef daarbij tips over hoe u uw bedrijfscontinuïteit beschermt.
Groei in de breedte is duurzamer.

Situatie 1: We groeien uit ons jasje

Bijna elke ondernemer houdt van groei. Het is natuurlijk fijn wanneer de zaken goed gaan en steeds meer opdrachtgevers jullie weten te vinden. Groeien betekent ook dat de bedrijfsrisico’s groter kunnen worden. Een paar aandachtspunten bij groei:
De meeste schadeverzekeringen zijn op basis van nacalculatie. Deze groeien dus vanzelf mee. Groeit uw onderneming wel erg snel binnen korte tijd? Dan is het toch verstandig om tussentijds de polissen te laten controleren. Zo voorkomt u hoge kosten achteraf. Groeit u in nieuwe activiteiten die nog niet bekend zijn bij uw verzekeraar? Deze activiteiten zijn niet automatisch meeverzekerd. Meld dit daarom meteen.
Groeien betekent vaak ook extra mensen in dienst nemen. Maar die zijn niet zomaar aan het werk. Daar komt best veel bij kijken. Voldoende werkplekken, eventueel extra kantoorruimte, extra auto’s, nieuw management. Wanneer het personeelbestand fors groeit, dan is het slim om uw verzekeraar daarvan op de hoogte te stellen. Zeker wanneer er ook extra bestuurders bij komen. Dit heeft namelijk invloed op het bestuurders­aansprakelijkheidsrisico.
Komt bedrijfsgroei van 1 opdrachtgever of 1 project? Denk in dat geval goed na over risicospreiding. Groei in de breedte is vaak duurzamer. Dus bij meerdere opdrachtgevers en met verschillende soorten projecten. Wanneer een opdrachtgever dan weer vertrekt of een project afloopt, is bedrijfscontinuïteit minder in gevaar.
Bij (te) snelle groei neemt het aantal bedrijfsschades vaak ook toe. De werkdruk is hoger waardoor er minder secuur gewerkt wordt. De organisatie is dan nog niet aangepast op de groei. Of nieuwe collega’s zijn nog niet voldoende ingewerkt. Blijf in elk geval altijd scherp bij de contractering van nieuwe opdrachtgevers. Door tijdsdruk of werkdruk worden de eigen leveringsvoorwaarden nog wel eens aan de kant geschoven. Hierdoor neemt het aansprakelijkheids­risico voor uw als op opdrachtnemer vaak ongemerkt toe.
Ga bij nieuwe bedrijfsactiviteiten altijd met uw verzekeraar in overleg.
Harald spijkerman, specialist zakelijke schadeverzekeringen bij Centraal Beheer.

Situatie 2: We gaan iets nieuws doen

Uitzendwerk is duurder geworden. Mede daardoor zit de zzp-markt flink in de lift. Daarom is het aantrekkelijk om (ook) zzp’ers te gaan bemiddelen. Als uitzendbureau kúnt u er soms bijna niet omheen. Maar het betekent best veel voor uw bedrijfsvoering en de aansprakelijkheids­risico’s.
Een verzekeraar noteert altijd de bedrijfsactiviteiten op de polis. Bijvoorbeeld ‘uitzendbureau’. Alleen de risico’s die met deze activiteit te maken hebben zijn dan gedekt. Dus wilt u als uitzendbureau bijvoorbeeld in huis ontwikkelde en gebruikte software gaan verkopen, dan zijn schades die daarmee te maken hebben niet gedekt. Daarnaast krijgt u te maken met andere risico’s zoals beroeps­aansprakelijkheid. Wat als er fouten in de software zitten die bij een klant leiden tot een vermogensschade? Ga bij nieuwe bedrijfs­activiteiten altijd met uw verzekeraar in overleg. Bijna alle lopende polissen moeten hierop worden aangepast.
Vaak wordt voor een nieuwe dienst of activiteit een nieuwe bv of andere zakelijke entiteit opgericht. Dit helpt om de bedrijfsrisico’s te spreiden. In dat geval zullen altijd nieuwe schade­verzekeringen moeten worden gesloten. Of de nieuwe entiteit moet worden opgenomen als medeverzekerde.
Een nieuwe trend is dat uitzendbureaus steeds vaker ook HR-werk uit handen nemen van opdrachtgevers. Bijvoorbeeld administratief of zelfs in huis bij de opdrachtgever. Een mooie manier om de dienstverlening uit te breiden. Let wel op de beroeps­aansprakelijkheid die hierdoor wat ingewikkelder kan worden. Wanneer verschillende rollen en verantwoordelijk­heden door elkaar lopen is het belangrijk dat er goede overeenkomsten zijn.
Als bemiddelden zijn zzp’ers vaker slachtoffer van een bedrijfsongeval dan ‘gewone’ werknemers.

Situatie 3: We gaan ook zzp'ers bemiddelen

Uitzendwerk is duurder geworden. Mede daardoor zit de zzp-markt flink in de lift. Daarom is het aantrekkelijk om (ook) zzp’ers te gaan bemiddelen. Als uitzendbureau kúnt u er soms bijna niet omheen. Maar het betekent best veel voor uw bedrijfsvoering en de aansprakelijkheids­risico’s.
Aansprakelijkheids­risico’s door zzp’ers beheersbaar maken vraagt wat extra aandacht. Als gedetacheerden zijn zzp’ers bovendien vaker slachtoffer van een bedrijfsongeval dan ‘gewone’ werknemers blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.
In de dagelijkse praktijk werkt de bestaande wetgeving prima. De aansprakelijkheid van de opdrachtgever en uitzendbureaus is eerlijk geregeld. Maar bij de aansprakelijkheid van ingehuurde zzp’ers is er een groot grijs gebied. In sommige gevallen stelt de rechter zzp’ers en werknemers gelijk aan elkaar. Lees hier een praktijkvoorbeeld over een zzp’ende installateur als uitzendkracht.
Ga bij het bemiddelen van zzp’ers niet veel anders te werk dan bij het bemiddelen van uitzendkrachten. Zeker wanneer de zzp’er dezelfde werkzaamheden doet als andere uitzendkrachten of de werknemers van de inlener. In die gevallen kan bijvoorbeeld de aansprakelijkheid bij een ongeval terugslaan op u als bemiddelaar. Het letselschaderisico van de zzp’er vormt over het algemeen het grootste risico. Zorg dus ook hier voor aansluitende dekkingen op polissen.
Leasemaatschappijen zijn terughoudend bij het contracteren van uitzendbureaus.
Foto Harald Spijkerman

Situatie 4: We gaan (stoppen met) leasen

Het leasecontract loopt bijna af. Of er is op korte termijn uitbreiding nodig van het wagenpark. En soms kan de mobiliteit efficiënter worden geregeld, waardoor er auto’s wegkunnen. Een wagenpark kost een hoop geld en tijd. En elke keer stelt u zich de vraag: kunnen we beter kopen of leasen? Een paar aandachtpunten bij een wagenpark voor uitzendondernemers.
Wanneer auto’s of bestelbussen door verschillende collega’s gebruikt worden, dan zien we in de regel meer schades. Omdat de auto van niemand is, is er veel minder sprake van eigenaarschap. Houd dit in gedachten bij het inrichten van het wagenpark.
De hogere schadelast bij gedeelde auto’s zorgt ervoor dat leasemaatschappijen terughoudend zijn bij het contracteren van uitzendbureaus. Dit geldt vooral voor uitzendbureau die bemiddelen in praktisch geschoold personeel. Ook zien we dat er vaker discussie ontstaat over de (gebruikers)schades aan de auto’s als een auto weer wordt ingeleverd bij de leasemaatschappij. Bij meerdere schades wordt meestal per schade het eigen risico in rekening gebracht.
Naast het aanschaffen of leasen van auto’s, is er nog veel meer te kiezen op het gebied van mobiliteit. Steeds meer werknemers kiezen namelijk liever zelf hoe ze zakelijk reizen. Met de (lease)fiets, e-bike, OV, elektrische leaseauto, deelauto, auto-abonnement of iets anders. Daarom biedt Centraal Beheer niet alleen een leaseoplossingen met Wagenplan, maar ook een alles-in-één oplossing met Mobiplan.
Steeds meer werkgevers kiezen voor duurzame mobiliteit. Dit vraagt vaak een flinke investering. Niet alleen de aanschaf of lease van elektrische auto’s is duurder, maar ook moet er geïnvesteerd worden in oplaadmogelijkheden op de zaak en thuis. Ook het verzekeren van elektrische auto’s die vaak een hogere cataloguswaarde hebben, is duurder dan bij auto’s met een brandstofmotor.

Even voorstellen: Harald Spijkerman

Spijkerman: "De wereld van de uitzendbranche verandert snel. En ook de wet- en regelgeving is constant in ontwikkeling. Ik deel regel­matig praktische informatie en tips om uitzend­­onder­nemers op de hoogte te houden. Over juridische ont­wikkelingen op het gebied van aansprakelijkheid en goed werk­geverschap. Maar bijvoorbeeld ook over cyberveilig werken." Harald Spijkerman is Specialist Zakelijke Schadeverzekeringen bij Centraal Beheer. Heeft u vragen over bedrijfscontinuïteit en hoe u dit het beste kunt aanpakken? Neem contact op. Hij helpt u graag.
Harald spijkerman, Specialist Zakelijke Schadeverzekeringen
Geschreven door Harald Spijkerman
Specialist Zakelijke Schadeverzekeringen

Harald Spijkerman werkt bijna 25 jaar bij Centraal Beheer. Als Specialist Zakelijke Schadeverzekeringen helpt hij specifiek ondernemers in de uitzendbranche.