Monteur (zzp'er) actief als uitzendmedewerker

Aansprakelijkheid van uitzendbureaus door zzp'ers

Uitzendbureaus detacheren steeds meer kleine zelfstandigen bij inleners. In dit artikel vertelt specialist Harald Spijkerman hoe u aansprakelijkheidsrisico’s door zzp’ers kunt beheersen. 
27 sep 2022 6 minuten

ZZP'ers vaak slachtoffer van een bedrijfsongeval

Steeds meer uitzendkrachten zijn zzp’er. Hierdoor is aansprakelijkheid door zzp’ers een belangrijk thema geworden in de uitzendbranche. Want aansprakelijkheids­risico’s door zzp’ers beheersbaar maken vraagt wat extra aandacht. Als gedetacheerden zijn zzp’ers bovendien vaker slachtoffer van een bedrijfsongeval dan ‘gewone’ werknemers blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Bij letselschade liggen ingewikkelde juridische conflicten op de loer. Dan is het belangrijk dat u uw zaken goed op orde heeft, zegt Harald Spijkerman, specialist zakelijke schadeverzekeringen bij Centraal Beheer. “Want uit jurisprudentie blijkt keer op keer dat de zwakkere partij goed wordt beschermd.” 

Harald Spijkerman
De gemaakte afspraken over aansprakelijkheid en de inlener spelen een rol. Daarom is het goed om u bewust te zijn van uw risico's en daar rekening mee te houden.
Harald Spijkerman

Een praktijkvoorbeeld: zzp'ende installateur als uitzendkracht

Spijkerman: "Een tijdje terug kreeg ik te maken met een zaak van een zzp’er die zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) niet goed gebruikte. Hij werkte als installateur op een project en was bezig gaten te boren in plafonds om leidingen te leggen. Daarbij droeg hij geen veiligheidsbril. Zijn collega’s waarschuwden hem keer op keer. Ook het uitzendbureau werd op de hoogte gebracht. Maar hij bleef boren zonder bril. Tot hij ijzerslijpsel in zijn ogen kreeg en helaas ernstig oogletsel overhield aan dit bedrijfsongeval.

Zorgplicht van het uitzendbureau

Het lijkt misschien een uitgemaakte zaak: eigen verantwoordelijkheid, de zzp’er is aansprakelijk. Maar het kan ook zo zijn dat het uitzendbureau zijn zorgplicht heeft geschonden. Bijvoorbeeld omdat zij wisten dat de zzp'er zijn PBM's niet goed gebruikte en vervolgens niet de juiste maatregelen heeft genomen. Hadden zij deze persoon namelijk niet van het project moeten halen?

Bewust zijn van de risico's

De rechter kan gevraagd worden om uitspraak te doen als partijen er met elkaar niet uitkomen. Maar in dit soort ingewikkelde situaties is de uitkomst lastig te voorspellen. Bovendien spelen ook de inlener en de gemaakte afspraken een rol. Bijvoorbeeld over aansprakelijkheid. Daarom is het goed om u bewust te zijn van uw risico's en daar rekening mee te houden."

Zzp'ers hebben soms dezelfde rechten als werknemers

In de dagelijkse praktijk werkt de bestaande wetgeving prima. De aansprakelijkheid van de opdrachtgever en uitzendbureaus is eerlijk geregeld. Maar bij de aansprakelijkheid van ingehuurde zzp’ers is er een groot grijs gebied. In sommige gevallen stelt de rechter zzp’ers en werknemers gelijk. Daar zijn 3 voorwaarden voor: 
  • De zzp'er is voor zijn veiligheid mede afhankelijk van de inlener; 
  • De overige werknemers doen vergelijkbaar werk in een vergelijkbare positie; 
  • De inlener is zijn zorgplicht tegenover de zzp'er niet voldoende nagekomen. 
Als aan deze voorwaarden is voldaan, kan de zzp’er zowel de inlener als de uitzendorganisatie aansprakelijk stellen bij een bedrijfsongeval. Dus ook wanneer de zzp’er er voor kiest om zich niet te verzekeren tegen beroepsaansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en bedrijfsaansprakelijkheid

Duidelijke afspraken en goede vastlegging helpen bij het nakomen van uw zorgplicht

En onder druk van de praktijk gaat veel mis. Het is in het eerdere voorbeeld natuurlijk makkelijk om te zeggen: we halen deze persoon van het project. Maar de dagelijkse praktijk is vaak anders. Het werk moet wel op tijd af, en daar zijn vaak grote bedragen mee gemoeid. Hoe onverstandig de installateur ook was, voor de wet is hij het slachtoffer van nalatigheid. Dat wil gelukkig niet zeggen dat de uitzendbranche altijd opdraait voor schade. U kunt bijvoorbeeld zorgen voor goede verslagen. Als de uitzendkracht zijn plichten verzuimt, moeten u of de inlener deze daarop aanspreken en dat goed vastleggen. En aanvullen met de afspraken die er vervolgens zijn gemaakt. Want als u kunt aantonen dat u er alles aan heeft gedaan staat u sterker als een zaak toch voor de rechter komt.
Het gaat erom dat u betrokken blijft bij uw uitzendkracht, gedurende de hele periode.
Harald Spijkerman

5 verplichtingen van u en de inlener

Spijkerman: "Het gaat erom dat u betrokken blijft bij uw uitzendkracht, gedurende de hele periode. Daarbij horen een aantal verplichtingen waar u samen met de inlener op hoort toe te zien."
  • Aanwijzingen en werkinstructies moeten duidelijk zijn en compleet;
  • Er moet ter plaatse voldoende deskundig toezicht zijn;
  • U neemt maatregelen als dat nodig is, bijvoorbeeld door in het uiterste geval een uitzendkracht van een project te halen;
  • U kunt aantonen dat u regelmatig en voldoende controleert op veiligheidsrisico’s en een veilige werkomgeving;
  • U doet regelmatig controle op het veilig uitvoeren van de werkzaamheden.

Welke vraag heeft u over de aansprakelijkheid voor zzp'ers?

Bijvoorbeeld over de zorgplicht voor uitzendkrachten of over de inkoop­voorwaarden van inleners waar u mee te maken heeft? Harald is Specialist Zakelijke Schade­verzekeringen bij Centraal Beheer. Hij heeft specifieke aandacht voor ondernemen in de uitzendbranche en helpt uitzendbureaus, detacherings­bedrijven en payroll­bedrijven om vrijuit te ondernemen.
Harald spijkerman, Specialist Zakelijke Schadeverzekeringen
Geschreven door Harald Spijkerman
Specialist Zakelijke Schadeverzekeringen

Harald Spijkerman werkt bijna 25 jaar bij Centraal Beheer. Als Specialist Zakelijke Schadeverzekeringen helpt hij specifiek ondernemers in de uitzendbranche.