Is een WIA-verzekering verplicht?

U zorgt graag goed voor uw personeel. Ook als het minder goed met ze gaat. Een WIA-verzekering beschermt uw medewerkers als zij (tijdelijk) niet kunnen werken. Maar is zo’n verzekering eigenlijk verplicht?

Zakelijk 17 mei 2018 2 minuten

WIA-verzekering is niet wettelijk verplicht

Als werkgever bepaalt u meestal zelf of u een WIA-verzekering (AOV voor uw Personeel) aanbiedt. Volgens de wet hoeft dit niet. Maar sommige cao’s verplichten u om deze af te sluiten. Geldt dit niet voor u? Dan zijn er toch veel goede redenen om het wel te doen. Een WIA-verzekering is een aanvulling op de wettelijke WIA-uitkeringen. En is dus een aantrekkelijke extra arbeidsvoorwaarde en toont goed werkgeverschap. 

Risico op lager inkomen

Raakt uw medewerker arbeidsongeschikt? Dan loopt hij een risico op een lager inkomen. Dat komt door de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Deze wet gaat ervan uit dat uw medewerker zelf nog geld verdient voor het deel dat hij nog wel kan werken. Toch is het voor iemand die voor een deel arbeidsongeschikt is vaak moeilijk om werk te vinden. Daarnaast moet een medewerker minimaal 50% van zijn restverdiencapaciteit gebruiken. Dat is het deel dat hij nog wél kan werken. Lukt dat niet? De uitkering die dan overblijft is een percentage van het minimumloon. 

Financiële zekerheid

Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor uw Personeel beschermt u uw medewerkers tot minimaal 70% van het bruto jaarinkomen. Wij geven een inkomensgarantie tot een maximum inkomen van € 100.000,-. Daarboven kunt u het inkomen verzekeren met de aanvullende WIA Excedentverzekering. En dat is een fijne gedachte voor uw medewerker. Zo kan hij de tijd nemen om weer beter te worden. Zonder zich zorgen te maken over zijn huis of gezin. 

Bereken het verschil

Wilt u weten hoe u als werkgever het verschil maakt? Met de WIA-calculator berekent u hoe hoog een inkomen is bij langdurige uitval. Zo ziet u direct wat een WIA-verzekering betekent voor uw arbeidsongeschikte medewerker. Wilt u wel een verzekering aanbieden? Maar kunt u dit niet betalen? U kunt ervoor kiezen om (een deel) van de premie in te houden op het loon van de medewerker. Ook is de premie aftrekbaar van de belasting.