Uw medewerker wordt ziek. Wat zijn uw risico’s?

Niet kunnen werken kan iedereen overkomen. Maar wat nou als een van uw medewerkers ziek wordt? Wat zijn de risico’s voor uw bedrijf? En hoe verkleint u deze? Want een arbeidsongeschikte medewerker heeft soms grote gevolgen.

Zakelijk 22 mei 2018 3 minuten

Verantwoordelijk voor zieke medewerker

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor uw zieke medewerker. En moet u 2 jaar minimaal 70% van zijn loon betalen. Volgens sommige cao’s is dit het 1e jaar zelfs 100%. Maar het is in het 1e jaar in elk geval nooit minder dan het minimumloon. Ook bent u verplicht om te helpen re-integreren zodat hij weer snel aan het werk kan. Maar vindt UWV dat u niet genoeg deed aan uw re-integratieverplichtingen? Dan moet u maximaal 1 jaar extra loon betalen. Deze boete heet de loonsanctie. In dit handige stappenplan leest u precies wat u moet doen als uw medewerker zich ziekmeldt. 

Risico op kosten als uw medewerker ziek uit dienst gaat

Gaat uw medewerker ziek uit dienst? En heeft hij recht op een Ziektewet- of WIA-uitkering? Soms bent u als werkgever verantwoordelijk voor deze kosten. Bijvoorbeeld als u eigenrisicodrager bent. Maar ook als u door deze uitkering een hogere premie aan UWV moet betalen. En dat kost u veel geld. Vindt u dat uw medewerker geen recht heeft op een uitkering? Maak dan bezwaar tegen het krijgen, de duur en de hoogte van de uitkering.

Soms 12 jaar doorbetalen

Krijgt uw medewerker een WIA-uitkering omdat hij gedeeltelijk (35-80%) arbeidsongeschikt is? Of is hij volledig (80-100%), maar niet blijvend arbeidsongeschikt? En bent u eigenrisicodrager? Dan bent u nog 10 jaar verantwoordelijk voor het betalen van de uitkeringskosten. In totaal loopt u dus 12 jaar financieel risico als uw medewerker ziek wordt. Dit kan serieuze gevolgen hebben voor de toekomst van uw bedrijf.

Onderschat u de kosten?

Volgens het CBS is de helft van alle medewerkers is minstens 1 keer per jaar ziek. Met een gemiddelde duur van 6 werkdagen. En dat is duur. Maar weet u eigenlijk wat een zieke medewerker kost? Een WIA-verzekering beschermt uw medewerkers en uw bedrijf tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid.