Laadpalen en elektrische auto's vve

Laadpalen en elektrische auto’s in de parkeergarage van de VvE

Er zijn steeds meer elektrische auto’s in Nederland. En steeds meer laadpalen. In ondergrondse parkeergarages geeft dit risico’s. Welke zijn dat? Welke maatregelen kunt u als VvE, gebouweigenaar of beheerder nemen? 

VvE en vastgoed 19 jan 2021 5 minuten

Risico's van elektrische auto's

Het risico zit niet zozeer in de laadpalen, maar vooral in de elektrische auto’s. De techniek van deze auto’s is anders dan die van ‘gewone’ auto’s. Ze slaan hun energie op in lithium-ion batterijen. Raken deze batterijen beschadigd, dan kunnen ze in brand vliegen. Zo’n beschadiging kan bijvoorbeeld ontstaan als een bestuurder te hard over een drempel rijdt of een aanrijding heeft. Ook kan de batterij vlamvatten door een andere oorzaak. Zoals een brand in de omgeving van de elektrische auto.

Brand in elektrische auto moeilijk te blussen

Een beschadiging van de batterij van een elektrische auto kan leiden tot een felle, snel uitslaande brand die zich niet eenvoudig laat stoppen. De enige manier om een brandende batterij te blussen, is deze heel lang te koelen. Bijvoorbeeld door de batterij lange tijd onder te dompelen. In een parkeergarage kan de brandweer soms moeilijker bij een brandende auto komen. En dus het vuur ook minder gemakkelijk doven.

Tips om ondergrondse parkeergarages veiliger te maken

Natuurlijk is het belangrijk dat bestuurders rekening houden met de risico’s van elektrische auto’s. Maar als VvE, gebouweigenaar of technisch beheerder kunt u ook maatregelen nemen. Daarmee verkleint u de kans op brand in een ondergrondse parkeergarage en de gevolgen daarvan.

Spreek ook af dat dit bedrijf regelmatig controleert of alles nog in orde is. U vindt gecertificeerde installatiebedrijven op De Echte Installateur.
Is de stroomvoorziening voldoende voor het aantal laadpalen dat u in de parkeergarage installeert? Mogelijk zijn er aanpassingen nodig.
Dit document bevestigt dat de installatie van de laadpalen en de bekabeling aan de regels voldoet. Bewaar het document goed.
Plaats rook- en koolmonoxidemelders in de parkeergarage. Zo wordt er bij brand direct alarm geslagen.
Aanrijdingen kunnen de laadpalen beschadigen. Ook schade aan de oplaadkabels is mogelijk. Dit kan allebei brand veroorzaken. Gebruik laadpalen en oplaadkabels niet als ze beschadigd zijn.
Hoe dichter bij de in- of uitgang van de parkeergarage, hoe gemakkelijker de brandweer bij de elektrische auto’s en laadpalen kan.
Maak dat gebruikers van de parkeergarage weten wat ze moeten doen als er brand uitbreekt.
Maak een waarschuwingsbord dat elektrische auto’s die onlangs schade hebben opgelopen buiten het gebouw moeten staan. Liefst op zeker 10 meter afstand van het gebouw.
Laat bewoners niet elk hun eigen laadpaal installeren. De VvE-beheerder kan bijvoorbeeld de installatie en het beheer van alle laadpalen in de parkeergarage centraal regelen.

Verzekering bij brand in de parkeergarage van uw VvE

Vergeet als VvE niet te kijken naar uw opstalverzekering. Hoe dekt die schade door brand in een elektrische auto of laadpaal in uw parkeergarage? En welke eisen gelden er? Vraag het bij twijfel na bij uw verzekeraar. Heeft uw VvE bijvoorbeeld een opstalverzekering bij Centraal Beheer, houd dan rekening met deze punten:

VvE’s met een herbouwwaarde hoger dan € 25 miljoen of meer dan 15 laadpalen
Ons advies is brandmelders, een brandmeldingsinstallatie of een alarmontruimingsinstallatie te installeren. En die door te schakelen naar een particuliere alarmcentrale.

Herbouwwaarde hoger dan € 40 miljoen
Een brandmeldingsinstallatie of alarmontruimingsinstallatie is verplicht. Allebei met doorschakeling naar een particuliere alarmcentrale. Daarnaast adviseren we een sprinklerinstallatie.

Herbouwwaarde hoger dan € 100 miljoen
Een brandmeldingsinstallatie of alarmontruimingsinstallatie is verplicht. Allebei met doorschakeling naar een particuliere alarmcentrale. Ook een sprinklerinstallatie is verplicht.