Zzp: broodfonds of AOV?

Zzp: Broodfonds of AOV?

Als ondernemer of zzp’er moet u zelf een financieel vangnet regelen. Kiest u dan voor een AOV of voor een Broodfonds? En wat houdt dat precies in?

Inkomen 4 jun 2020 4 minuten

Wat is het verschil met een AOV?

Als ondernemer of zzp’er krijgt u niet doorbetaald bij ziekte of ongeval. U moet dus zélf een financieel vangnet regelen. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is een verstandige optie. Maar u kunt zich ook aansluiten bij een Broodfonds. 

Wat is een Broodfonds?

Een Broodfonds zzp is een vorm van arbeidsongeschiktheid ‘verzekeren’ voor zelfstandigen. In een Broodfonds bouwt u samen met andere zelfstandigen een buffer op. Zo’n 20 tot 50 ondernemers leggen elke maand een bedrag in. Wordt een lid ziek, dan keert het Broodfonds uit. Deze uitkering kent een maximale periode van 2 jaar. Broodfonds wordt aangeboden door BroodfondsMakers.
Zzp: broodfonds of AOV?

Een Broodfonds zzp is géén verzekering

Juridisch gezien is een Broodfonds een vereniging, die is opgericht door een groep ondernemers die samen afspraken maken om elkaar bij arbeidsongeschiktheid een inkomen te schenken. Dat doen zij maximaal 2 jaar. Als u maar kort arbeidsongeschikt bent, kan een Broodfonds dus een oplossing zijn.

Uw inleg is niet aftrekbaar

De maandelijkse inleg die u naar uw eigen Broodfondsrekening overmaakt, is uw eigen geld. De inleg wordt door de belasting dus niet als kostenpost gezien en is niet aftrekbaar. Als u schenkingen uit het Broodfonds krijgt, betaalt u daar geen inkomstenbelasting over. Want schenkingen zijn géén inkomen. Om dezelfde reden zijn de schenkingen die u zelf doet aan het Broodfonds niet aftrekbaar van uw inkomen.

Broodfonds combineren met AOV

Er zijn zzp’ers die deelname in een Broodfonds combineren met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Op die manier is kortdurende arbeidsongeschiktheid (tot 2 jaar) gedekt via het Broodfonds. Bij een langere periode van ziekte keert de AOV uit. De kosten die u maandelijks maakt voor uw AOV zijn lager als u de eigen risicoperiode afstemt op de periode waarin het Broodfonds uitkeert.
Broodfonds zzp

Alternatief: zelf een buffer opbouwen

Ruim 50% van de zzp’ers heeft een eigen financiële buffer opgebouwd. Ongeveer de helft daarvan heeft dit potje al moeten gebruiken. Dit blijkt uit het onderzoek ‘ZZP en bedrijfsvoering’ dat is uitgevoerd door Conclusr Research onder 821 zzp’ers. Heel veel zzp’ers staan dus met lege handen bij tegenvallers. Daarom is het verstandig om doorlopend geld apart te zetten. En dan nog is het eigenlijk niet mogelijk om een buffer op te bouwen die voldoende groot is om arbeidsongeschiktheid op te vangen voor meerdere jaren.