Aansprakelijkheid VvE: verplichte verzekering hard nodig

De kans bestaat dat iemand uw VvE aansprakelijk stelt voor schade. Hoe beschermt de verplichte aansprakelijkheids­verzekering u tegen deze risico's?

VvE en vastgoed 4 jun 2020 4 minuten

Welke risico’s loopt uw VvE?

De kans bestaat dat iemand uw Vereniging van Eigenaars (VvE) aansprakelijk stelt voor schade. Want een ongeluk zit soms in een klein hoekje. Als de aanspraak terecht is, kunnen de financiële gevolgen groot zijn. Hoe beschermt de verplichte aansprakelijkheidsverzekering VvE de VvE tegen deze risico’s?

Wanneer is de VvE aansprakelijk?

Het gebeurt steeds vaker dat mensen iemand anders aansprakelijk stellen voor schade. Wat houdt dat in? De term ‘wettelijke aansprakelijkheid’ lijkt duidelijk. Maar volgens Monique Schimmel, VvE Specialist bij Centraal Beheer, is dat niet zo. “Het wekt de indruk alsof de wet precies omschrijft wanneer je, bijvoorbeeld als VvE, aansprakelijk bent voor schade aan anderen. Maar zo simpel is het niet. Iedere situatie verschilt en staat op zich. Per geval wordt bekeken of iemand terecht aanspraak maakt op een schadevergoeding. Dit gebeurt op basis van wettelijke regels, uitspraken van de rechter en zelfs algemeen aanvaarde gebruiken.”

Financiele risicos VvE kunnen hoog oplopen

Stel, een gevelplaat laat los door achterstallig onderhoud en veroorzaakt schade. De plaat komt bijvoorbeeld op het hoofd van iemand terecht en zorgt dus voor lichamelijk letsel. Het ligt dan voor de hand om de VvE hiervoor aansprakelijk te stellen. Hetzelfde geldt voor dakpannen die naar beneden komen. Schimmel: “Dit kan tot hoge schadebedragen leiden. Zonder een passende verzekering kan één zo’n schadegeval de VvE en elke appartementseigenaar afzonderlijk heel veel geld kosten.”

VvE moet aansprakelijkheidsverzekering hebben

VvE’s moeten hun vermogen beschermen tegen de financiële gevolgen van aanspraken door anderen, ook wel ‘derden’ genoemd. Daarom zijn ze verplicht om naast een brand/opstalverzekering ook een algemene aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Dit staat in het modelreglement van de VvE. Belangrijk is dat niet alleen schade aan personen en zaken verzekerd zijn. Financiële gevolgschade moet ook gedekt zijn.

Bescherming tegen het risico van financiële gevolgschade

Monique Schimmel geeft een voorbeeld van financiële gevolgschade. “Neem een bezoeker die in de hal van een appartementsgebouw struikelt over een obstakel dat niet goed te zien was. Hij breekt zijn been en stelt de VvE aansprakelijk voor de schade. De schade die direct met het gebroken been te maken heeft, is nog te overzien. Maar wat als die bezoeker een zelfstandig ondernemer is en door zijn gebroken been een tijdje niet kan werken? Als hij kan aantonen wat hij daardoor aan inkomen misloopt, zal de vervolgschade en dus de claim veel hoger zijn.”

Aansprakelijkheid schade tijdens uitbestede werkzaamheden

Ook kan iemand de VvE aansprakelijk stellen voor schade tijdens werkzaamheden die zijn uitbesteed. Bijvoorbeeld reparaties aan het dak, ramenlappen of werkzaamheden aan de lift. Daarbij gelden wettelijke veiligheidsregels. Mensen die op daken werken, moeten bijvoorbeeld vastzitten aan een veiligheidslijn. En op grote hoogte mogen ze geen ladders gebruiken. Houdt een werknemer zich niet aan de veiligheidsmaatregelen en raakt hij daardoor gewond? Schimmel: “Dan is in eerste instantie zijn werkgever aansprakelijk. Maar gaat zijn werkgever of opdrachtgever failliet of is die niet goed verzekerd, dan kan de werknemer ook de VvE aanspreken.”