Vrouw aan het werk achter laptop

Zzp’er als uitzendkracht? Beheers uw aansprakelijkheidsrisico.

Steeds meer uitzendkrachten worden zzp’er. Onze expert vertelt Harald waarom dit ongemerkt de kans op aansprakelijkheidsrisico’s vergroot.
5 okt 2022 4 minuten

Het aantal zzp’ers groeit al jaren

Het Centraal Bureau voor Statistiek berekende dat er per 100 werkzoekenden momenteel 143 vacatures zijn.  Nieuw personeel vinden is dus bijzonder lastig en dat biedt kansen voor wie op zoek is naar werk. Een deel van de werkzoekenden kiest ervoor om als zzp’er aan de slag te gaan. Ook het aantal zzp’ers in de uitzendbranche groeit hiermee nog sneller dan in de afgelopen jaren.

Harald Spijkerman, Specialist Zakelijke Schadeverzekeringen in de uitzendbranche, komt regelmatig situaties tegen waarbij uitzendbureaus onderschatten hoeveel risico ze lopen met het detacheren van zzp’ers. “Zzp’ers zijn als zelfstandigen zelf verantwoordelijk voor hun verzekeringen. Een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering, arbeidsongeschiktheids­verzekering en bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering moeten ze allemaal zelf regelen. Maar veel zelfstandigen kiezen ervoor bepaalde risico's niet te verzekeren. Daarmee nemen ze zelf bewust een groot risico. Toch kun je daar als uitzendbureau niet zomaar de schouders over ophalen. Want tussen inleners en uitzendbureaus is de zzp’er de zwakkere partij. En daar houdt een rechter bijna altijd rekening mee. Die kiest dan ook vaak partij voor de zzp’er, als die in de problemen dreigt te komen.”

Veel zelfstandigen kiezen ervoor bepaalde risico's niet te verzekeren. Daarmee nemen ze zelf bewust een groot risico
Harald Spijkerman - Specialist Zakelijke Schadeverzekeringen 

5 tips om uw aansprakelijkheidsrisico te beheersen

Een goede manier om uw aansprakelijkheid voor zzp’ers te verkleinen is door goede afspraken te maken over contracten. Daarin legt u vast welke aansprakelijkheid u zelf accepteert en welke risico’s voor rekening van de inlener komen. In de algemene voorwaarden van branchevereniging ABU staat bijvoorbeeld duidelijk dat de inlener verantwoordelijk is voor alle schade bij een bedrijfsongeval met een uitzendkracht. In dat geval is de kans groter, afhankelijk van de situatie, dat de schade niet of slechts gedeeltelijk voor rekening van de uitzendorganisatie komt.
Als uitzendorganisatie moet u de werkomstandigheden van uw uitzendkrachten kennen. In de praktijk is dat wel eens lastig, bijvoorbeeld als een restaurant nog voor dezelfde avond een kok nodig heeft. Toch eist de wet dat de opdrachtgever minimaal 1 dag voor aanvang informatie aanlevert over de gevaren van het werk en de genomen veiligheids­maatregelen. En deze moet u vervolgens bespreken met de uitzendkracht.
Uw zorgplicht gaat verder dan het uitvoeren van een risico-inventarisatie. Als het werk eenmaal is begonnen moet u regelmatig kijken of alles goed gaat. Als er problemen zijn moet u die vastleggen. Ook het nemen van maatregelen als dat nodig is hoort bij uw zorgplicht als uitzendorganisatie.
Loopt u liever minder risico met het detacheren van zzp’ers? Dan kunt u ervoor kiezen alleen te bemiddelen. In dat geval bent u geen partij in de overeenkomst tussen de zzp’er en de inlener. Dat scheelt natuurlijk bij eventuele aansprakelijkheids­claims.
Detacheert u vooral in de zakelijke dienstverlening? Dan moet u controleren of de inlener een beroepsaansprakelijkheids­verzekering heeft. Levert u vooral uitzendkrachten aan bijvoorbeeld de bouw en industrie? Zorg dan zelf voor een goede bedrijfsaansprakelijkheids­verzekering en een bedrijfsongevallen­verzekering.

Welke vraag heeft u over de aansprakelijkheid voor zzp'ers?

Bijvoorbeeld over de zorgplicht voor uitzendkrachten of over de inkoop­voorwaarden van inleners waar u mee te maken heeft?
Harald spijkerman, Specialist Zakelijke Schadeverzekeringen
Met de kennis van Harald Spijkerman
Specialist Zakelijke Schadeverzekeringen

Harald Spijkerman werkt bijna 25 jaar bij Centraal Beheer. Als Specialist Zakelijke Schadeverzekeringen helpt hij specifiek ondernemers in de uitzendbranche.