Vitale medewekers

Uw organisatie wordt er beter van

Vitale medewerkers die weerbaar, flexibel en productief zijn en weinig
verzuimen: het is de wens van iedere organisatie. Bedrijven investeren
dan ook flink in vitaliteitsprogramma's. Leidinggevenden spelen daarin
een sleutelrol. En het mooie is: ook met eenvoudige maatregelen kun je
de vitaliteit op de werkvloer flink verbeteren.

Hoe vitaler uw medewerkers, hoe productiever

Vitaliteit, ofwel levenskracht. Het is een onderwerp dat menig bedrijf bezighoudt. Want met de vergrijzing van het personeelsbestand, de toenemende druk op medewerkers door de economische voorspoed, en de krapte op de arbeidsmarkt, is het zaak medewerkers fit, weerbaar en gezond te houden. Hoe hoger de vitaliteit van medewerkers, hoe energieker, creatiever, gemotiveerder, productiever en veerkrachtiger ze zijn . En hoe groter de kans dat een bedrijf de toenemende concurrentie het hoofd kan bieden. Zo blijkt uit onderzoek van het World Economic Forum dat medewerkers met een goede gezondheid gemiddeld 83% productief zijn, terwijl medewerkers met een gemiddelde gezondheid 75% productief zijn en medewerkers met een slechte gezondheid slechts 65%.

De vitaliteit van medewerkers is ‘big business’. Het is niet voor niets dat vitaliteitsprogramma’s de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond schieten. “Tien jaar geleden waren we roependen in de woestijn”, zegt Mikkel Hofstee, oprichter en ceo van Lifeguard, een bedrijf dat organisaties helpt vitaler te worden. “Nu wil het een na het andere bedrijf investeren in vitaliteit omdat het eenvoudigweg loont. Wie z’n medewerkers vitaler krijgt, ziet dat sowieso terug in productiviteit en verzuim. De businesscase is overtuigend.” Cijfers bevestigen de voordelen van vitale medewerkers. Aandacht voor de gezondheid van werknemers levert al snel een verhoging van 5% in productiviteit op*. Het laat bovendien een daling van 15% zien van kort en lang verzuim**. Elke euro die een werkgever besteedt aan de gezonde leefstijl van een medewerker, levert drie euro aan kostenbesparing op de ziekteverzuimkosten***.

* Bron: World Economic Forum
** Bron: MKB Service Desk
*** Bron: Medisch Contact


“Wij merken dat er bijvoorbeeld in de sectoren zorg, logistiek, energie, afval en milieu,
dienstverlening en onderwijs toenemende aandacht is voor vitaliteit”, zegt Dr. Luuk
Engbers, Business Developer bij TNO. “In sectoren als deze is er sprake van vergrijzende
personeelsbestanden, druk op het personeel, verandering in werk vanwege
technologische ontwikkelingen en onregelmatige diensten. Allemaal zaken die de vitaliteit
van medewerkers ondermijnen.”

Oplossingen moeten we volgens Engbers, die werkt aan innovaties om medewerkers
vitaler te krijgen, vooral zoeken in het creëren van een betere match. “Wat kan en wil een
medewerker nu en in de toekomst? En wat heeft de organisatie nodig? Die match is lang
niet altijd optimaal”, zegt Engbers.

”Het is niet verwonderlijk dat er op het onderwerp vitaliteit nog veel winst te behalen valt”
- Mikkel Hofstee, oprichter en ceo van Lifeguard

Engbers: “Voor een betere match tussen wat de organisatie nu en straks nodig heeft en
wat medewerkers willen en kunnen, moeten leidinggevenden veel meer kijken naar de
competenties en minder naar gevolgde opleidingen en behaalde diploma’s. Dan kunnen
medewerkers in beweging blijven en een leven lang leren. Een goede match is niet alleen
efficiënter, het zorgt er ook voor dat medewerkers zich beter voelen over wie ze zijn en
wat ze kunnen. Ze kunnen hun ei kwijt en worden meer gewaardeerd. Dat bevordert de
vitaliteit enorm.”

Leidinggevenden die de taken en bijbehorende competenties in kaart brengen die de
organisatie de komende jaren nodig heeft, kunnen zodoende gericht op zoek gaan naar
de juiste medewerkers, zowel intern als extern. Engbers: “Betrek medewerkers hier ook
vooral zelf bij. Vraag hen persoonlijk of ze iets wel of niet denken te kunnen. De meeste
medewerkers beschikken namelijk over verborgen talenten die nooit zichtbaar zijn
geworden door het werk dat ze nu doen. Probeer die te achterhalen en maak er gebruik
van. Denk daarbij out of the box; een technicus kan ook affiniteit hebben met de zorg, en
andersom.”
Deze visie lijkt naadloos aan te sluiten bij dat wat veel jongeren, maar zeker ook ouderen
zoeken in een baan. “Steeds meer mensen denken veel minder vanuit een baan en meer
vanuit competenties en uitdagingen”, bevestigt Elly Ploumen, Group HR-directeur bij
Achmea dat eerder een internationale onderscheiding ontving voor z’n
vitaliteitsprogramma Gezond Werken. “Ze zoeken bovendien geen leider die hen vertelt
wat ze moeten doen, maar die kaders aandraagt waarbinnen ze hun talenten kunnen
inzetten en verder ontwikkelen. Vrijheden en verantwoordelijkheden, plus een omgeving
waarin iemand tot z’n recht komt, maken dat mensen, jong én oud, beter functioneren en
vitaler zijn.”

Vitaliteit op de werkvloer staat bij Achmea hoog op de agenda. Ploumen: “Absoluut.
Vitaliteit is goed voor alles en iedereen. Het is bovendien noodzakelijk omdat we allemaal
langer moeten doorwerken. Het liefst vitaal en gezond. Het is verstandig om daar zo
vroeg mogelijk mee te beginnen. Leiders hebben daarbij een belangrijke rol. Niet alleen
moeten zij zorgen dat mensen doen waar ze goed in zijn en energie van krijgen, leiders
hebben ook de taak om medewerkers te coachen en te begeleiden bij het vinden van een
gezonde balans tussen werk en privé. Ze moeten kortom de vinger aan de pols houden
als het gaat om het welbevinden van medewerkers. Doen ze nog wat ze willen doen?
Hebben ze nog iets nodig van de organisatie? Is er sprake van wederzijds respect? Of valt
daar nog winst te behalen? Het voeren van persoonlijke gesprekken met medewerkers is
dan ook een must.” 
Leiders vervullen wat zowel Engbers en Ploumen betreft een sleutelrol als het gaat om
vitaliteit. Maar de organisatie zelf moet hierin ook het voortouw nemen. Ploumen: “Het
creëren van een werkomgeving die vitaliteit stimuleert is een goed begin. We weten
bijvoorbeeld dat zitten het nieuwe roken is. Daarom hebben wij ook sta-plekken
geïnstalleerd op kantoor zodat medewerkers kunnen kiezen waar en hoe ze willen
werken. Ook hebben we de afvalbakken en printers verplaatst zodat mensen verder
moeten lopen, en hebben we routes voor zogenaamde ‘wandelbila’s’. Daarnaast
motiveren we medewerkers om vooral de trap te nemen, bieden we uiteraard gezonde
voeding aan in het restaurant, en juichen we initiatieven toe die de vitaliteit vergroten. Zo
zijn er teams die zelf een gezondheidschallenge hebben georganiseerd. En we hebben op
alle locaties een 'Gezond Werken Plein' ingericht. Hier zitten bedrijfsartsen, psychologen,
voedingscoaches en fysiotherapeuten. Onze in totaal 12.000 medewerkers kunnen hier
naartoe gaan wanneer ze dat willen. Toestemming van de leidinggevende is niet nodig.
Jaarlijks bezoeken ze deze pleinen zo’n 8.000 keer. Met dit soort ingrepen laten we als
bedrijf zien dat we onze medewerkers helpen om vitaler te worden en maken we het hen
makkelijk om gezonde keuzes te maken. Beleid op papier is mooi, maar je moet het als
organisatie zichtbaar, tastbaar en toegankelijk maken. Dan krijgt het onderwerp inhoud
en wordt vitaliteit een vanzelfsprekend onderdeel van ons dagelijks leven.”

1. Ken en gebruik de talenten

Vraag medewerkers naar hun (verborgen) talenten en maak hiervan gebruik door ze in
een rol te plaatsen waarbinnen hun competenties tot uitdrukking komen.

2. Geef medewerkers aandacht


Medewerkers functioneren beter als ze geregeld aandacht krijgen van hun baas. Veel
bedrijven die succesvol hun verzuimpercentage naar beneden hebben gekregen, geven
massaal aan dat één factor daarbij van doorslaggevende betekenis was: aandacht voor de
medewerker. Liefst oprecht.

3. Selecteer op weerbaarheid

Selecteer medewerkers ook op ‘weerbaarheid’ en de ervaring die ze hebben in het
overwinnen van obstakels.

4. Heb extra oog voor de laagopgeleiden

Mannen en vrouwen met lagere inkomens en een lagere opleiding leven gemiddeld zeven
jaar korter, blijkt uit cijfers van het RIVM. Laagopgeleide medewerkers moeten door hun
werkgever dan ook extra worden aangemoedigd om gezonder te leven en zo hun vitaliteit
te vergroten.

5. Maak beweging onderdeel van je vitaliteitsprogramma

Wie langer dan twee uur achter elkaar zit heeft een verhoogde kans op botontkalking, diabetes en hartproblemen en krijgt te maken een vertraagde stofwisseling. Stimuleer
medewerkers de trap te nemen, met de fiets naar het werk te komen en tijdens de lunch
een blokje om te lopen.

6. Zorg voor een gezonde lunch

Zorg dat er tijdens de luncht vers fruit en verse groenten beschikbaar zijn, haal
snoepmachines weg, en vervang vette vleeswaren bijvoorbeeld door eiwitrijke producten.

7. Meet de vitaliteit van medewerkers

Bedrijven die willen weten hoe het is gesteld met de vitaliteit van hun medewerkers,
kunnen hiervoor gebruikmaken van de VITA-16 vragenlijst, ontwikkeld door TNO en RIVM.

Experts

Mikkel hofstee, oprichter en CEO van Lifeguard

Mikkel hofstee, oprichter en CEO van Lifeguard

Hij studeerde bestuurskunde in Leiden en werkte daarna als
bankier in het buitenlandprogramma van ABN AMRO. In 2002
startte hij Lifeguard, een adviesbureau dat vitaliteitsprogramma’s bij
bedrijven aanbiedt. Ook is hij een van de initiatiefnemers van de
Amsterdam City Swim. In 2018 verscheen zijn nieuwste boek
‘Oermens 2.0’.
Dr. Luuk Engbers, Business developer bij TNO 

Dr. Luuk Engbers, Business developer bij TNO 

Hij is business developer bij TNO op het thema ‘gezond leven’.
Voordat hij in 2007 bij TNO kwam, werkte hij onder andere als
consultant bij de World Health Organization (WHO). Engbers deed
daarnaast onderzoek naar het effect van werkplekinterventies op
cardiovasculaire risico’s bij het VUMC.
Elly Ploumen, Group HR-director bij Achmea

Elly Ploumen, Group HR-director bij Achmea

Zij studeerde psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en
deed een Master of Business Telecommunications aan de TU Delft.
Ze is sinds 2011 Group HR-director bij Achmea. Eerder werkte ze
onder meer als hoofd Management Development bij KPN en als HR-
manager bij XS4ALL.

Lees onze andere longreads over duurzame inzetbaarheid

Ziekteverzuim: u kunt erop sturen

Ziekteverzuim wordt door veel meer bepaald dan alleen ziekte. Het blijkt vooral een kwestie van gedrag: dat van de medewerker en dat van de leidinggevende. Het mooie is: dat is aan te passen. Hoe doet u dat?

Hoe elke generatie een ‘update’ is van de bedrijfscultuur

Voor het eerst in de geschiedenis zijn er vijf 5 generaties tegelijk werkzaam in organisaties: babyboomers, de patatgeneratie en generaties X, Y en Z. Wat vraagt dat aan generatiemanagement?

Investeren in duurzame inzetbaarheid loont direct

Mensen werken steeds langer door waardoor de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Aan ondernemers de uitdaging hun mensen mentaal en fysiek fit, gezond en flexibel te houden. Investeren in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers maakt dit mogelijk en loont vrijwel direct.

Bijpassende producten

Verzuim-verzekering

Met een ziekteverzuimverzekering of verzuimverzekering verzekert u zich voor de loondoorbetalingsverplichting van uw zieke medewerkers. U bent vanuit de wet verplicht om uw zieke medewerkers 2 jaar lang een groot deel van het loon door te betalen. Daarom noemen we deze verzekering ook wel een loondoorbetalingsverzekering.

WIA-verzekering

Na 2 jaar ziekte krijgt uw medewerker te maken met de wet WIA. Is uw medewerker voor 35% of meer arbeidsongeschikt? Dan vult onze WIA-verzekering het inkomen gegarandeerd aan tot minimaal 70%. Deze zekerheid geldt voor inkomens tot maar liefst € 100.000,-. Een goede basis voor uw medewerkers!