Ondernemen

Zorgplicht uitzendbureaus neemt toe

Ondernemen

Hoe gaat u om met de toenemende zorgplicht? Lees hier tips voor uitzendbureaus.

8 okt 2021
5 minuten

Uitzendbureaus draaien ook steeds vaker op voor schade

De aansprakelijkheid richting medewerkers is enorm uitgebreid. Werkgevers draaien steeds vaker op voor schade als gevolg van een ongeval waar een medewerker bij betrokken is. Dit in het kader van ‘goed werkgeverschap’. Ook als de schade niet met de veiligheid van de werkplek te maken heeft.  

Dubbele lasten wanneer opdrachtgever de uitzendkracht niet schadeloos stelt

Harald Spijkerman: “Uitzendorganisaties hebben ‘dubbele lasten’. Voor uit­zendbureaus geldt dat niet alleen de eigen werknemers recht hebben op een vergoeding van de schade. Ook de uitzendkrachten kunnen bij de uit­zendorganisatie een beroep doen op een schadeloosstelling als de opdracht­gever de uitzendkracht niet schadeloos stelt. De uitzend­organisatie moet dan voor een schadevergoeding opdraaien.”

Opdrachtgevers hanteren vaker eigen voorwaarden

Een andere ontwikkeling is dat opdrachtgevers de uitzendorganisatie con­fronteren met inkoopvoorwaarden waarin staat dat zij de aan­spra­ke­lijkheid voor uitzendkrachten bij het uitzendbureau leggen. Ook als de uitzendkracht een ongeval overkomt tijdens werk en de uitzend­or­ga­nisatie geen schuld heeft aan het ongeval.

Tips om in te spelen op de toenemen zorgplicht

Tip 1: Loop minder risico door gebruik te maken van standaard voorwaarden 

Het is gebruikelijk dat de uitzendorganisatie een overeenkomst aangaat met de opdrachtgever waarbij gebruikt wordt gemaakt van standaard voor­waarden. Deze voorwaarden leggen een groot aantal verant­woor­de­lijkheden neer bij de opdrachtgever, waardoor de uitzendorganisatie minder risico loopt. Zo is geregeld dat de opdrachtgever aansprakelijk is wanneer de uitzendkracht tijdens werktijd een ongeval overkomt. Dit risico is veelal meeverzekerd op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtgever.

Spijkerman: "Zorg ervoor dat de overeenkomst met deze standaard voor­waarden is ondertekend voordat de uitzendkracht met zijn werk­zaamheden begint”.

Tip 2: Bekijk de mogelijkheid om een speciale ongevallen­dekking af te sluiten

Daarnaast is er de mogelijkheid om naast een aansprakelijkheidsverzekering een speciale ongevallendekking af te sluiten. Spijkerman: “Daarbij keren wij minimaal 25 procent van het verzekerde bedrag uit als de werknemer iets overkomt. Met die aanbetaling kan het slachtoffer zijn eerste kosten betalen. Die uitkering staat los van aansprakelijkheidstelling. Die bekijken wij pas in een later stadium, als alle informatie voorhanden is.”

Man op vorkheftruck

Exclusieve voordelen voor klanten die lid zijn van brancheorganisaties ABU of NBBU

Bent u zakelijke klant bij Centraal Beheer en lid van de brancheorganisatie ABU of NBBU? Dan kunt u gebruikmaken van een aantal exclusieve voordelen:

  • Beoordeling van het kopje 'aansprakelijkheid' in de inkoopvoorwaarden
    U kunt inkoopvoorwaarden die u van opdrachtgevers krijgt door ons laten beoordelen op het gebied van aansprakelijkheid. Onze uitzendspecialisten bekijken dan of uw huidige aansprakelijkheidsdekking aansluit bij wat er gevraagd wordt in de inkoopvoorwaarden. En wat de eventuele extra aansprakelijkheidsrisico's zijn als dat niet zo is.
Bent u nog niet bij ons verzekerd of geen lid van de ABU of NBBU?
Uiteraard staan onze specialisten ook in dat geval voor u klaar. Neem contact op om uw situatie te bespreken.

Dit artikel is voor het eerst gepubliceerd op 12 juli 2021.