Ondernemen

Zorgplicht uitzendbureaus neemt toe

Ondernemen

De laatste jaren is de aansprakelijkheid van werkgevers richting medewerkers enorm uitgebreid. Werkgevers draaien in het kader van ‘goed werkgeverschap’ steeds vaker op voor schade als gevolg van een ongeval waarbij een medewerker betrokken is. 

12 jul 2021
5 minuten

Ook als dit geen verband houdt met veiligheid op de werkplek...

De schade kan fors oplopen omdat ook eventueel inkomensverlies van een werknemer tot de schade gerekend wordt. En wat dacht u van 'Het Nieuwe Werken' dat in een stroomversnelling is geraakt en de grens tussen werk en privé vervaagt. In dit artikel leest u hier meer over en krijgt u een aantal praktische tips. 

Dubbele lasten wanneer opdrachtgever de uitzendkracht niet schadeloos stelt
Harald Spijkerman: “Uitzendorganisaties hebben ‘dubbele lasten’. Voor uitzendbureaus geldt dat niet alleen de eigen werknemers recht hebben op een vergoeding van de schade. Ook de uitzendkrachten kunnen bij de uitzendorganisatie een beroep doen op een schadeloosstelling als de opdrachtgever de uitzendkracht niet schadeloos stelt. De uitzendorganisatie moet dan voor een schadevergoeding opdraaien.”

Opdrachtgevers hanteren vaker eigen voorwaarden
Een andere ontwikkeling is dat opdrachtgevers de uitzendorganisatie confronteren met inkoopvoorwaarden waarin staat dat zij de aansprakelijkheid voor uitzendkrachten bij het uitzendbureau leggen. Ook als de uitzendkracht een ongeval overkomt tijdens werk en de uitzendorganisatie geen schuld heeft aan het ongeval.

Man op vorkheftruck

Tip 1: Loop minder risico door gebruik te maken van standaard voorwaarden

Het is gebruikelijk dat de uitzendorganisatie een overeenkomst aangaat met de opdrachtgever waarbij gebruikt wordt gemaakt van standaard voorwaarden. Deze voorwaarden leggen een groot aantal verantwoordelijkheden neer bij de opdrachtgever, waardoor de uitzendorganisatie minder risico loopt. Zo is geregeld dat de opdrachtgever aansprakelijk is wanneer de uitzendkracht tijdens werktijd een ongeval overkomt. Dit risico is veelal meeverzekerd op de  bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtgever. 

Spijkerman: “Zorg ervoor dat de overeenkomst met deze standaard voorwaarden is ondertekend voordat de uitzendkracht met zijn werkzaamheden begint”.

Tip 2: Bekijk de mogelijkheid om een speciale ongevallendekking af te sluiten

Daarnaast is er de mogelijkheid om naast een aansprakelijkheidsverzekering een speciale ongevallendekking af te sluiten. Spijkerman: “Daarbij keren wij minimaal 25 procent van het verzekerde bedrag uit als de werknemer iets overkomt. Met die aanbetaling kan het slachtoffer zijn eerste kosten betalen. Die uitkering staat los van aansprakelijkheidstelling. Die bekijken wij pas in een later stadium, als alle informatie voorhanden is.”

Exclusieve voordelen voor klanten die lid zijn van brancheorganisaties ABU of NBBU

Bent u zakelijke klant bij Centraal Beheer en lid van de brancheorganisatie ABU of NBBU? Dan kunt u gebruikmaken van een aantal exclusieve voordelen: 

  • Beoordeling van het kopje 'aansprakelijkheid' in de inkoopvoorwaarden
    U kunt inkoopvoorwaarden die u van opdrachtgevers krijgt door ons laten beoordelen op het gebied van aansprakelijkheid. Onze uitzendspecialisten bekijken dan of uw huidige aansprakelijkheidsdekking aansluit bij wat er gevraagd wordt in de inkoopvoorwaarden. En wat de eventuele extra aansprakelijkheidsrisico's zijn als dat niet zo is. 

Bent u nog niet bij ons verzekerd of geen lid van de ABU of NBBU?
Uiteraard staan onze specialisten ook in dat geval voor u klaar. Neem contact op om uw situatie te bespreken.