De mogelijkheden van een verzuimverzekering

Welke mogelijkheden biedt een verzuimverzekering?

Een verzuimverzekering beschermt u tegen het risico van loondoorbetaling voor uw zieke medewerkers. Daarnaast krijgt u hulp bij de wettelijke verplichtingen rondom verzuim en re-integratie. Dat bespaart u veel zorgen. Maar welke mogelijkheden heeft u eigenlijk?

HR 4 jun 2020 3 minuten

U heeft keuze uit 2 verschillende verzuimverzekeringen

Verzuimverzekeringen zijn er in 2 varianten. En wat voor uw ondernemende buurman de juiste keuze is, kan voor u iets heel anders betekenen. Kleinere bedrijven tot 25 medewerkers kiezen meestal voor een verzuimverzekering met arbodienstverlening. De oplossing voor grotere bedrijven is een stop-loss verzuimverzekering.

U heeft keuze uit 2 aanvullende arbodienstverleningen

Wanneer u kiest voor extra arbodienstverlening voldoet u automatisch aan de regels van de Wet verbetering poortwachter. Kiest u voor de Verzuimverzekering Compleet? U bent dan verzekerd voor alle begeleiding die nodig is om verzuim te voorkomen. En worden zij toch ziek? Dan krijgt u persoonlijke begeleiding om uw medewerkers te laten re-integreren. Wilt u geen arbodienstverlening? Bijvoorbeeld omdat u al ergens anders een contract heeft? Dat is ook mogelijk met de Verzuimverzekering zonder Arbodienst. U bent en blijft dan zelf verantwoordelijk voor de ziek- en herstelmeldingen aan Centraal Beheer en aan uw arbodienst.

U bepaalt zelf welk percentage van de loonsom u verzekert

U bepaalt hoeveel procent van het salaris van uw zieke medewerker is verzekerd. U kunt ervoor kiezen om tussen de 70 en 100% van de loonsom te verzekeren in het 1e en 2e jaar. Veel werkgevers kiezen in het 1e jaar voor een dekking van 100% en voor het 2e jaar een dekking van 70% van de loonsom.

U bepaalt zelf of u de werkgeverslasten meeverzekert

Werkgeverslasten zijn kosten die u naast het loon moet doorbetalen. Bijvoorbeeld premies werknemersverzekeringen en pensioen. Bij Centraal Beheer kunt u de werkgeverslasten voor 10% of 20% van de jaarloonsom meeverzekeren.

U bepaalt uw eigen risicotermijn

De minimale eigen risicotermijn is 10 werkdagen. Maar u kunt ook kiezen voor 20, 30 of 65 werkdagen. Hoe langer de termijn, hoe lager uw premie. U loopt dan wel zelf meer financieel risico.

U heeft de mogelijkheid tot loonaanvulling

Na 2 jaar ziekte stopt uw loondoorbetalingsverplichting. Voor uw medewerker betekent dat meestal een forse inkomensterugval. Daarom kunt u de verzuimverzekering aanvullen met een WIA-aanvullingsverzekering. Hiermee beschermt u uw medewerkers tot minimaal 70% van het bruto jaarinkomen. Wij geven een inkomensgarantie tot maximaal € 100.000,-. Daarboven kunt u het inkomen verzekeren met de aanvullende WIA-Excedentverzekering. Een WIA-verzekering wordt vaak gezien als een mooie extra arbeidsvoorwaarde en u toont hiermee goed werkgeverschap. De premie van deze verzekering kunt u deels of volledig doorbelasten aan uw medewerkers.

Eerste hulp bij het afsluiten van een verzuimverzekering

Bij Centraal Beheer zijn duizenden werkgevers met een verzuimverzekering verzekerd tegen o.a. de financiële gevolgen bij ziekte. Wij geven ook informatie en tips over wat wel en wat niet te verzekeren bij verzuim. In het e-zine ‘Eerste hulp bij het afsluiten van een verzuimverzekering’ hebben we er een aantal gebundeld.