man en vrouw in gesprek kijkend naar een telefoon

Zorgplicht uitzendbureaus neemt toe

Hoe gaat u om met de toenemende zorgplicht? Lees hier tips voor uitzendbureaus van onze specialist Harald Spijkerman.
11 apr 2023 5 minuten

Uitzendbureaus draaien ook steeds vaker op voor schade

De aansprakelijkheid richting medewerkers is enorm uitgebreid. Werkgevers draaien steeds vaker op voor schade als gevolg van een ongeval waar een medewerker bij betrokken is. Dit in het kader van ‘goed werkgeverschap’. Ook als de schade niet met de veiligheid van de werkplek te maken heeft.
Voorkom dubbele lasten

Dubbele lasten wanneer opdrachtgever de uitzendkracht niet schadeloos stelt

Harald Spijkerman: “Uitzendorganisaties hebben ‘dubbele lasten’. Voor uitzendbureaus geldt dat niet alleen de eigen werknemers recht hebben op een vergoeding van de schade. Ook de uitzendkrachten kunnen bij de uitzendorganisatie een beroep doen op een schadeloosstelling als de opdrachtgever de uitzendkracht niet schadeloos stelt. De uitzendorganisatie moet dan voor een schadevergoeding opdraaien.”

Opdrachtgevers hanteren vaker eigen voorwaarden

Een andere ontwikkeling is dat opdrachtgevers de uitzendorganisatie confronteren met inkoopvoorwaarden waarin staat dat zij de aansprakelijkheid voor uitzendkrachten bij het uitzendbureau leggen. Ook als de uitzendkracht een ongeval overkomt tijdens werk en de uitzendorganisatie geen schuld heeft aan het ongeval.

Tips om in te spelen op de toenemende zorgplicht

Daarnaast is er de mogelijkheid om naast een aansprakelijkheids­verzekering een speciale ongevallendekking af te sluiten. Spijkerman: “Daarbij keren wij minimaal 25 procent van het verzekerde bedrag uit als de werknemer iets overkomt. Met die aanbetaling kan het slachtoffer zijn eerste kosten betalen. Die uitkering staat los van aansprakelijkheid­stelling. Die bekijken wij pas in een later stadium, als alle informatie voorhanden is.”
Het is gebruikelijk dat de uitzendorganisatie een overeenkomst aangaat met de opdrachtgever waarbij gebruikt wordt gemaakt van standaard voorwaarden. Deze voorwaarden leggen een groot aantal verantwoor­delijk­heden neer bij de opdrachtgever, waardoor de uitzendorganisatie minder risico loopt.

Zo is geregeld dat de opdrachtgever aansprakelijk is wanneer de uitzendkracht tijdens werktijd een ongeval overkomt. Dit risico is veelal meeverzekerd op de bedrijf­saansprakelijkheids­verzekering van de opdrachtgever.

Zorg ervoor dat de overeenkomst met deze standaard voor­waarden is ondertekend voordat de uitzendkracht met zijn werk­zaamheden begint.
Harald Spijkerman, Specialist Zakelijke Schadeverzekeringen

Exclusieve voordelen voor klanten lid van branche­organisaties ABU of NBBU

Bent u zakelijke klant bij Centraal Beheer en lid van de branche##organisatie ABU of NBBU? Dan kunt u gebruikmaken van een aantal exclusieve voordelen:
U kunt inkoopvoorwaarden die u van opdrachtgevers krijgt door ons laten beoordelen op het gebied van aansprakelijkheid. Onze uitzendspecialisten bekijken dan of uw huidige aansprakelijkheids­dekking aansluit bij wat er gevraagd wordt in de inkoop­voorwaarden. En wat de eventuele extra aansprakelijkheids­risico's zijn als dat niet zo is.

Om schade te vergoeden die voortkomt uit de aansprakelijkheid en ongevallen van uitgezonden, gedetacheerd en eigen personeel heeft Centraal Beheer een mantel­overeenkomst met speciale tarieven. Deze overeenkomst gaat over een:

Bent u nog niet bij ons verzekerd of geen lid van de ABU of NBBU?

Uiteraard staan onze specialisten ook in dat geval voor u klaar. Neem contact op om uw situatie te bespreken.

Welke vraag heeft u voor Harald of zijn collega's?

Bijvoorbeeld over de aansprakelijkheid voor uitzendkrachten, de zorgplicht van uitzendbureaus of de oplossingen voor uitzendorganisaties van Centraal Beheer?
Harald spijkerman, Specialist Zakelijke Schadeverzekeringen
Met de kennis van Harald Spijkerman
Specialist Zakelijke Schadeverzekeringen

Harald Spijkerman werkt bijna 25 jaar bij Centraal Beheer. Als Specialist Zakelijke Schadeverzekeringen helpt hij specifiek ondernemers in de uitzendbranche.