Man wordt geknipt in kapperszaak

Als zzp’er personeel aannemen? Let dan hierop

Uw bedrijf groeit en u hebt meer werk dan u aankunt. Personeel aannemen is een grote stap, maar biedt u ook de kans om te groeien. Waar moet u op letten als u voor het eerst personeel gaat aannemen? 
26 mei 2023 3 minuten

Vast of flexibel personeel aannemen

Hoe ziet de nabije toekomst er voor uw eigen bedrijf uit? Blijft u genoeg werk houden of is dat nog onzeker? Heeft u een goede naam opgebouwd. Of doet u iets unieks? Wanneer uw omzet jaar na jaar flink toeneemt en uw agenda blijft volstromen, dan mag u ervan uitgaan dat u voldoende werk blijft houden. In dat geval is een medewerker in vaste dienst een goede optie. Wilt u dat liever niet? Neem dan iemand in flexibele dienst. Als het dan iets minder gaat, zit u in principe nergens aan vast.

Flexibele krachten: zorg voor een goed contract

Leg in elk geval de afspraken met uw nieuwe medewerker vast in een helder contract. Voor flexibele krachten zijn de volgende opties:
  • Een min/max-contract
    U heeft iemand voor u werken op oproepbasis. Daarbij spreekt u minimale en maximale uren af. De minimale uren betaalt u altijd uit. Ook als uw medewerker niet werkt, bijvoorbeeld als er geen werk is.
  • Een oproepcontract met voorovereenkomst
    Uw medewerker bepaalt zelf of hij gaat werken. Werkt hij bij een oproep, dan is er een tijdelijke arbeidsovereenkomst en krijgt hij loon voor de gewerkte uren. Let hierbij wel goed op de regels over de ketenbepaling: na 3 opeenvolgende contracten heeft uw medewerker recht op een vast dienstverband.
  • Het nul-urencontract
    De medewerker werkt alleen als u hem oproept. U betaalt hem dan ook alleen voor de uren die hij werkt. Dit moet wel minimaal 3 uur zijn. Na 6 maanden heeft uw medewerker recht op dezelfde hoeveelheid werk als in de maanden daarvoor. U betaalt hem in dat geval gewoon door. Ook als u hem niet oproept. Dat geldt alleen als de werknemer zelf aangeeft dat hij wil werken. Hij is dan ook verplicht te komen als u hem oproept. In een cao kunt u eventueel andere afspraken maken.

Let op deze zaken bij het aannemen van personeel:

Vergeet u niet aan te melden bij de Belastingdienst. Zorg dat u geregistreerd staat als werkgever. Dan ontvangt u formulieren om de loonheffingen te kunnen regelen.
Sla de identiteit van uw nieuwe werknemer op. Maak een goed leesbare kopie van het identiteitsbewijs en bewaar deze in uw loonadministratie. 
Hierin moeten onder andere de werktijden, het loon, de pensioenregeling en de eventuele cao staan. Op internet staan voorbeelden van arbeidsovereenkomsten of laat er één opstellen door een arbeidsjurist.
Betaal uw medewerker het minimumloon en vakantiebijslag. Dit is wettelijk verplicht, voor zowel vaste als tijdelijke krachten.
Is er een bedrijfstakpensioenfonds voor uw sector? Dan is een pensioenregeling voor uw medewerkers is verplicht. Is dit er niet, dan kiest u zelf of u een pensioenregeling voor uw personeel aanbiedt. 
Zonder goede loonadministratie kunt u in de problemen komen wanneer loonbetalingen of afdrachten aan de fiscus moet kunnen laten zien. Een loonadministratie kunt u laten opzetten en bijhouden door een administratiekantoor.
Nu u medewerkers in dienst heeft, bent u verantwoordelijk voor uw medewerkers onder werktijd. Daarom is het goed, mocht u al een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebben, om uw verzekering uit te breiden. Geef uw verzekeraar door dat u nu personeel in dienst heeft. 
Let er op dat u sociale verzekeringspremies afdraagt voor uw medewerker aan de Belastingdienst.  
De werkomstandigheden van uw personeel moeten goed zijn. Niet onbelangrijk: maak een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Dit is namelijk verplicht als u personeel aanneemt. In de RI&E legt u de veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor uw personeel vast en de maatregelen die u daartegen neemt.

Even sparren met een jurist

Hulp bij alle regelzaken rondom personeel aannemen? U kunt bij Centraal Beheer altijd even sparren met een jurist. Binnen 20 minuten heeft u antwoord op uw vraag.
Met de kennis van Barbara Scheffelaar Klots
Senior jurist LegalGuard
Barbara heeft als senior jurist veel kennis en ervaring opgedaan in haar loopbaan. Ze helpt ondernemers graag met het opstellen van algemene voorwaarden, contracten of het innen van onbetwiste incasso’s.