2 mensen overleggen op trap

Veelgestelde vragen over de WHOA

De belangrijkste vragen en antwoorden over de WHOA hebben wij voor u op een rij gezet.
22 jun 2023 5 minuten

Probeer een dreigend failissement te voorkomen met de WHOA

Ondernemen in crisistijd kan moeilijk zijn. U kunt zelfs te maken krijgen met een dreigend faillissement. Met de WHOA (Wet homologatie onderhands akkoord) voorkomt u mogelijk een faillissement door via de rechtbank een akkoord te bereiken met de meeste schuldeisers en aandeelhouders.

Veelgestelde vragen over de WHOA

U kunt gebruik maken van de WHOA als er een faillissement dreigt binnen ongeveer 6 tot 12 maanden. De hoogte van uw omzet maakt daarbij niet uit. Het doel van de WHOA is om schulden te verminderen zodat uw bedrijf weer levensvatbaar is in de toekomst. Daarom is het belangrijk om de WHOA op tijd in te zetten. In sommige gevallen kunt u geen gebruik maken van de WHOA, bijvoorbeeld als:

  • er geen sprake is van een dreigend faillissement, of;
  • u schulden heeft door personeelskosten.
Let op! Om de onderneming te redden kunnen ondernemers persoonlijke leningen aangaan met derden voor het levensvatbaar houden van de onderneming of schulden te voorkomen. Deze persoonlijke borg-, garant-, of zekerheidsstelling vallen niet met een WHOA-akkoord (ex artikel 370 lid 2 FW), maar kunnen dan persoonlijk worden verhaald.
Met de WHOA houdt u zelf de controle op uw bedrijf tijdens het proces. U bent uw eigen curator en gaat naar de rechter om uw eigen faillissement te voorkomen. Bovendien is de Belastingdienst in een WHOA-traject geen preferente schuldeiser. Die krijgt dus geen voorrang op andere schuldeisers. Een ander voordeel is dat u een faillissement kunt voorkomen door een akkoord met de meerderheid van de schuldeisers en aandeelhouders te sluiten. Dit betekent dus dat niet alle schuldeisers akkoord hoeven te gaan. De WHOA gebruiken scheelt veel onzekerheid in vergelijking met een surseance van betaling of een faillissement. In een regulier traject wijst de rechter een curator toe en heeft u geen controle meer over uw bedrijf. Bovendien is de Belastingdienst dan wel een preferente schuldeiser.
De kosten voor het gebruiken van de WHOA verschillen. Dat ligt vooral aan de hoeveelheid werkzaamheden die moeten gebeuren om een akkoord te bereiken. Denk aan het onderzoek naar de geldstromen, onderhandeling met de schuldeisers, het opstellen van het akkoord, een stemming organiseren en het verslag na stemmen. U kunt rekening houden met minimaal € 10.000,- aan kosten. Uiteraard zijn de uiteindelijke kosten afhankelijk van hoe ingewikkeld uw zaak is.
Er zijn verschillende mogelijkheden. U kunt de kosten van het traject opnemen als onderdeel van het akkoord. Daarnaast mag u de kosten ook financieren met een Time Out Arrangement (TOA). Dit is een achtergestelde lening met een middellange looptijd en een vrij lage rente. De overheid stelt dit beschikbaar om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden.
U kunt zelf veel doen om kosten te besparen.

  • Een advocaat is niet voor alle stappen nodig. Kijk dus goed waar u die voor inschakelt. Dat scheelt vaak veel geld.
  • Ook kunt u een herstructureringsdeskundige inschakelen. Dit is iemand die onpartijdig en onafhankelijk is. En die ervaring heeft met en kennis over het saneren van schulden. Zoals inzicht in geldstromen en financiële bedrijfsmatige mogelijkheden. Het kan bijvoorbeeld een onafhankelijke bedrijfsjurist zijn, een accountant of een gespecialiseerde advocaat. Of een schuldhulpverlener voor bedrijven.
  • Is er een akkoord bereikt? Dan bepaalt de rechter of de schuldeisers de herstructureringsdeskundige betalen.
  • Kijk naar mogelijkheden voor gratis advies. U kunt onder meer terecht bij Geldfit Zakelijk en MKBDoorgaan.nl
Nee, dit kan niet. Om het WHOA-traject officieel te starten is een startverklaring nodig. Bij de startverklaring kunt u de rechter ook om een afkoelingsperiode vragen. De rechter kijkt naar de noodzaak bij u als ondernemer en de belangen van de gezamenlijke schuldeisers. Gaat de rechter (eventueel onder voorwaarden) akkoord? Dan geeft deze afkoelingsperiode u tijd om uw zaken goed te regelen. Deze periode gebruikt u bijvoorbeeld om een akkoord op te stellen en voor te leggen aan de schuldeisers. De schuldeisers kunnen tijdens deze afkoelingsperiode geen beslagen leggen en ook incassobureaus moeten zich daar aan houden. Ook al gelegde beslagen worden opgeheven. De afkoelingsperiode duurt in eerste instantie 4 maanden en kan daarna eenmalig verlengd worden met nog een keer 4 maanden. Komt er na deze periode geen akkoord tot stand? Dan herleven de opgeheven beslagen niet.
De rechter kijkt naar de financiële resultaten van uw bedrijf over de afgelopen 3 boekjaren. En welke mogelijke oplossingen u als ondernemer al heeft bedacht en uitgevoerd. Was uw bedrijf voor de crisis niet (meer) levensvatbaar? Dan kan de rechter beslissen om de WHOA niet toe te passen. Een vereiste is namelijk dat u na de sanering uw bedrijf kunt voortzetten. U gaat dan alsnog een faillissementstraject in.
Nee, dat kan niet. U kunt 3 jaar lang geen nieuwe aanvraag doen als u een WHOA-traject bent gestart en een rechter heeft uw voorstel afgewezen. Een aanvraag wordt afgewezen als schuldeisers of de rechter niet akkoord gaan met uw voorstel om de schulden te regelen. Een goede voorbereiding is dus heel belangrijk om de kans op een succesvol akkoord te vergroten. Wees volledig, transparant en zorg dat u op tijd begint.

Download het WHOA stappenplan 

Het WHOA-traject is best ingewikkeld. Wij maakten het u gemakkelijker door het traject te verdelen in 6 stappen. Deze stappen zetten wij voor u onder elkaar. Zo weet u wat u op welk moment moet doen.