Vrouwelijke werkgever overlegt met mannelijke HR-manager over hun verplichtingen bij een zieke medewerker

Uw medewerker is ziek, wat zijn uw plichten?

Uw medewerker meldt zich ziek. U wenst hem dan natuurlijk eerst beterschap. Naast het oplossen van zijn afwezigheid heeft u ook andere verplichtingen naar uw medewerker toe. Weet u wat deze zijn?

HR 31 mei 2022 3 minuten

Verplichtingen van de werkgever bij ziekte 

Hieronder vindt u de verplichtingen voor u als werkgever ten opzichte van uw zieke medewerker

Weet u dat u als werkgever verplicht bent om een contract af te sluiten met een arbodienst? In een verzuimverzekering is dit meestal al goed geregeld.
Volgens de wet zijn u en uw zieke medewerker verplicht er alles aan doen om hem zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Deze wet heet de ‘Wet verbetering poortwachter’. Al vanaf de 1e ziektedag hebben u en uw medewerker verschillende verplichtingen volgens de wet poortwachter. Deze staan in het Stappenplan Wet verbetering poortwachter. Houdt u zich als werkgever niet aan alle stappen? Of voert u ze niet goed uit? Dan kan UWV een boete opleggen. En moet u mogelijk nog 1 jaar extra loon betalen. Deze boete heet de loonsanctie.
Als werkgever moet u 2 jaar minimaal 70% van het loon van uw zieke medewerker betalen. Volgens sommige cao’s is dit het 1e jaar zelfs 100%. Maar het is in het 1e jaar in elk geval nooit minder dan het minimumloon. In het 2e jaar is het loon van de medewerker soms wel lager dan het minimumloon. In dat geval kan uw medewerker een toeslag aanvragen bij UWV. Ontvangt uw medewerker ziekengeld van UWV? Dan hoeft u geen loon door te betalen. Medewerkers met een tijdelijk contract krijgen loondoorbetaling zolang het contract loopt.
Natuurlijk bent u benieuwd hoe het met uw zieke medewerker gaat. Toch mag u niet te nieuwsgierig zijn. Er zijn namelijk maar een paar vragen die u volgens de wet mag stellen. Zelfs als uw medewerker toestemming geeft, mag u geen vragen stellen over de gezondheid. U mag ook maar weinig gegevens over de gezondheid vastleggen of verwerken. U mag wel vragen stellen die belangrijk zijn voor de werkzaamheden. Bijvoorbeeld wanneer uw medewerker weer beter denkt te zijn. Hij hoeft dan niet te vertellen welke ziekte hij heeft. Als werkgever mag u wel aan uw medewerker vragen om de bedrijfsarts te bezoeken. De arts beoordeelt of hij aangepast werk kan doen. En hoelang zijn afwezigheid ongeveer duurt. 
Lukt het u niet om uw medewerker te re-integreren op zijn oude werkplek? Dan moet u hem passend werk aanbieden binnen het bedrijf. Dit is bijvoorbeeld deeltijd werken of werk met een aangepast takenpakket. Ook kunt u hem een andere baan aanbieden. Of zelfs een baan bij een andere werkgever. Weigert uw medewerker (tijdelijk) aangepast werk te doen? En heeft hij daar geen goede reden voor terwijl hij dit volgens de bedrijfsarts wel kan? Dan mag u zijn loon inhouden. In het uiterste geval mag u hem ontslaan. Normaal mag u pas uw medewerker ontslaan als de ziekte langer dan 2 jaar duurt.

Een verzuimverzekering beschermt uw bedrijf

Een zieke medewerker kost veel geld. Hoeveel geld dat precies is, rekent u heel gemakkelijk hier uit. Een verzuimverzekering vermindert het financiële risico voor uw bedrijf. U voldoet aan de wettelijke verplichtingen van de Wet verbetering poortwachter en krijgt hulp bij de re-integratie van de zieke medewerker. Zo heeft u tijd om te ondernemen. En om uw medewerker weer aan het werk te helpen. uit.  

Arbodienstverlening voorkomt verzuim
Verzekert u zich met uw verzuimverzekering ook voor de arbodienstverlening? Dan krijgt u hulp bij het voorkomen van verzuim. En bij het begeleiden bij verzuim en re-integratie van uw zieke medewerkers. Zo houdt u zich aan de regels. En voorkomt u boetes van UWV.

Verzuimprotocol: een stappenplan bij ziekte

Een medewerker meldt zich ziek. Vanaf de 1e dag bent u als werkgever verplicht een aantal stappen met uw zieke medewerker te doorlopen. Oftewel, het is verstandig om een verzuimprotocol te hebben. Maar hoe stelt u deze op? Lees meer over een verzuimprotocol.

Neem contact op met onze verzuimspecialisten als u een vraag
heeft: 
055 579 8197.
Onze specialisten helpen u graag met alles wat u kan of moet regelen bij verzuim. Maak dus gerust een afspraak voor een gratis oriëntatiegesprek. Wij staan voor u klaar.