Vrouwelijke werkgever overlegt met mannelijke HR-manager over hun verplichtingen bij een zieke medewerker

Uw medewerker is ziek, wat zijn uw plichten?

Uw medewerker meldt zich ziek. U wenst hem beterschap en denkt na over een vervanger. Maar naast het oplossen van zijn afwezigheid heeft u ook andere verplichtingen. Namelijk naar uw medewerker toe. Weet u wat uw plichten zijn? 

HR 31 mei 2022 3 minuten

Een verzuimverzekering beschermt u uw bedrijf

Een verzuimverzekering vermindert het financiële risico voor uw bedrijf. En regelt ook het terugvragen van kosten als uw medewerker bijvoorbeeld niet kan werken door de schuld van een ander. Zo heeft u tijd om te onder­nemen. En om uw medewerker weer aan het werk te helpen.

Arbodienstverlening voorkomt verzuim

Verzekert u zich bij uw verzuimverzekering ook voor de arbodienstverlening? Dan krijgt u hulp bij het voorkomen van verzuim. En bij het begeleiden bij verzuim en re-integratie van uw zieke medewerkers. Zo weet u zeker dat u zich aan de regels houdt. En voorkomt u boetes van UWV.

Verplichtingen werkgever bij ziekte 

Hieronder vindt u de verplichtingen voor u als werknemer tegenover uw zieke werknemer

Als werkgever moet u 2 jaar minimaal 70% van het loon van uw zieke medewerker betalen. Volgens sommige cao’s is dit het 1e jaar zelfs 100%. Maar het is in het 1e jaar in elk geval nooit minder dan het minimumloon. In het 2e jaar is het loon van de medewerker soms wel lager dan het minimumloon. In dat geval kan uw mede­werker een toeslag aanvragen bij UWV. Ontvangt uw medewerker zieken­geld van UWV? Dan hoeft u geen loon door te betalen. Medewerkers met een tijdelijk contract krijgen loondoorbetaling zolang het contract loopt.
Volgens de wet zijn u en uw zieke medewerker verplicht er alles aan doen om hem zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Deze wet heet de ‘Wet verbetering poortwachter’. Al vanaf de 1e ziektedag hebben u en uw medewerker verschillende verplichtingen volgens de wet poortwachter. Deze staan in het Stappenplan Wet verbetering poortwachter (pdf). Houdt u zich als werkgever niet aan alle stappen? Of voert u ze niet goed uit? Dan kan UWV een boete opleggen. En moet u mogelijk nog 1 jaar extra loon betalen. Deze boete heet de loonsanctie.
Natuurlijk bent u benieuwd hoe het met uw zieke medewerker gaat. Toch mag u niet te nieuwsgierig zijn. Er zijn namelijk maar een paar vragen die u volgens de wet mag stellen. Zelfs als uw medewerker toestemming geeft, mag u geen vragen stellen over de gezondheid. U mag ook maar weinig gegevens over de gezondheid vastleggen of verwerken. U mag wel vragen stellen die belangrijk zijn voor de werkzaamheden. Bijvoorbeeld wanneer uw medewerker weer beter denkt te zijn. Hij hoeft dan niet te vertellen welke ziekte hij heeft. Als werkgever mag u wel aan uw medewerker vragen om de bedrijfsarts te bezoeken. De arts beoordeelt of hij aangepast werk kan doen. En hoelang zijn afwezigheid ongeveer duurt. 
Lukt het u niet om uw medewerker te re-integreren op zijn oude werkplek? Dan moet u hem passend werk aanbieden binnen het bedrijf. Dit is bijvoorbeeld werken in deeltijd of met een aangepast takenpakket. Ook kunt u hem een andere baan aanbieden. Of zelfs een baan bij een andere werkgever. Weigert uw medewerker (tijdelijk) aangepast werk te doen? En heeft hij daar geen goede reden voor terwijl hij dit volgens de bedrijfsarts wel kan? Dan mag u zijn loon inhouden. In het uiterste geval mag u hem ontslaan. Normaal mag u pas uw medewerker ontslaan als de ziekte langer dan 2 jaar duurt.

Verzuimprotocol: een stappenplan bij ziekte

Een medewerker meldt zich ziek. Vanaf de 1e dag bent u als werkgever verplicht een aantal stappen met uw zieke medewerker te doorlopen. Oftewel, het is verstandig om een verzuimprotocol te hebben. Maar hoe stelt u deze op? Lees meer over een verzuimprotocol.