Ondernemen

Slim omgaan met inkoop­voor­waarden van inleners

Ondernemen

Uitzendbureaus krijgen steeds vaker te maken met inkoopvoorwaarden van inleners. Lees hieronder tips van specialist Harald Spijkerman om daar slim mee om te gaan.

8 okt 2021
5 minuten

Inleners willen steeds vaker gebruik maken van hun eigen inkoopvoorwaarden

Daarin worden afspraken gemaakt over de rechten en plichten van beide partijen. En waar algemene voorwaarden opgesteld worden door u als leverancier, zijn inkoopvoorwaarden vanuit de inlener opgesteld. Daarom staan er regelmatig bepalingen in die in het voordeel van de inlener zijn. Bij­voorbeeld op het gebied van aansprakelijkheid en rondom bedrijfs­ongevallen.

Het komt ook steeds vaker voor dat het gebruik van inkoopvoorwaarden als voorwaarde wordt gesteld. Zeker als deze partijen wat groter zijn en bij­voor­beeld werken met een systeem van voorkeursleveranciers (in het Engels: preferred suppliers). Spijkerman: "Voordat een uitzendorganisatie een opdracht aanneemt is het belangrijk dat zij kritisch kijken naar de bepa­lingen in de inkoopvoorwaarden. Die zijn namelijk niet altijd reëel en onderhandelen is vaak mogelijk."

Overbodige bepalingen en hoge verzekerde bedragen van inleners

Spijkerman: “Uitzendbureaus leggen ons regelmatig de inkoopvoorwaarden voor. Een van die voorwaarden is de verzekering. Zo heb ik verzekerde bedragen van 50 miljoen euro voorbij zien komen. Met enorm hoge premies voor de uitzendorganisatie tot gevolg. En dat terwijl dit soort verzekerde bedragen lang niet altijd nodig zijn. Ook omdat de inlener soms zelf al verzekeringen heeft afgesloten. Of denk aan een verstrekkende voorwaarde waarin staat dat de uitlener de inlener volledig moet vrijwaren van schade. Dan is het verstandig in gesprek te gaan om de rechten en plichten over en weer goed in balans te krijgen."
Uitzendkracht bewerkt metaal met een slijper

Doe onderzoek naar de werkomgeving van de inlener

Voor uitzendorganisaties is het ook belangrijk om stil te staan bij de werk­omgeving van de inlener. Deze moet namelijk veilig en verantwoord zijn voor de uitzendkrachten die u, onder leiding en toezicht van de de inlener, aan het werk laat gaan. Spijkerman: "Dit kan bijvoorbeeld door te vragen naar een Risico Inventarisatie en Evaluatie (afgekort: RI&E), die op basis van artikel 5 van de Arbowet verplicht is voor bedrijven en instellingen. In een RI&E zijn arbeidsrisico's geïnventariseerd, mogelijke gevolgen in kaart gebracht en staan maatregelen om de risico's zo ver mogelijk te beperken."

Als er een keer iets misgaat kan een uitzendkracht bij schade zelf bepalen wie hij of zij aansprakelijk stelt: de inlener of het uitzendbureau. Dit is in de wetgeving vastgelegd om de uitzendkracht te beschermen. Spijkerman: "In de praktijk zie ik dat bijvoorbeeld een letselschadebureau namens de uit­zendkracht zowel de inlener als de uitzendorganisatie aansprakelijk stelt. Door vooraf zelf goed onderzoek te doen naar een veilige werkomgeving staat u sterker als er zo'n claim ontstaat."

Bekijk de gestelde eisen van inleners op het gebied van kwalificering

Uitzendbureaus hebben met meer ontwikkelingen op dit gebied te maken. Een groeiend aantal inleners stelt in overeenkomsten specifieke eisen aan de kwalificaties van uitzendkrachten. Bijvoorbeeld door als voorwaarde voor inlening te stellen dat een persoon een bepaalde training heeft gevolgd. Of een specifiek diploma of certificaat bezit.

In de afspraken staat dan ook vaak dat de inlener recht heeft op een schade­vergoeding als uitzendkrachten niet aan de vooraf overeen­gekomen kwalificaties voldoen. Of omdat de werkzaamheden door het ontbreken van die kwalificaties niet gestart kunnen worden. En er daardoor schade ontstaat. In dat geval gaat het dus niet om letselschade of materiële schade, maar om vermogensschade. En dat is niet verzekerd via een Bedrijfs­aan­sprakelijkheidsverzekering, maar via een Beroeps­aan­sprakelijkheidsverzekering.

Spijkerman: “Ik raad uitzendbureaus die met dit soort eisen op het gebied van kwalificaties te maken krijgen te kijken naar het afsluiten van een Beroeps­aansprakelijkheidsverzekering. Uiteraard help ik daar graag bij.”

Op basis van ‘goed werkgeverschap’ zijn werkgevers steeds vaker aansprakelijk voor schades

Spijkerman: “De laatste jaren is de aansprakelijkheid van werkgevers ook richting medewerkers enorm uitgebreid. Vooral door ongevallen waarbij medewerkers betrokken waren. Door uitspraken van rechters zijn werk­gevers op grond van ‘goed werkgeverschap’ steeds vaker aansprakelijk voor schade die een werknemer lijdt bij de uitoefening van zijn functie. Ook als dit geen verband houdt met veiligheid op de werkplek. Deze schade kan fors oplopen. Bijvoorbeeld omdat ook eventueel inkomensverlies van een werknemer tot de schade gerekend wordt.”

De tip van Harald Spijkerman

Spijkerman: "Het komt vaak voor dat de uitzendorganisatie een overeen­komst aangaat waarin veel voorwaarden in het voordeel zijn van de inlener. Mijn tip is om gebruik te maken van de modelovereenkomsten en standaard algemene voorwaarden van brancheorganisaties ABU of NBBU."

Meer weten over de modelovereenkomsten en voorwaarden?
Kijk dan op de speciale pagina op de website van de ABU of NBBU. En voor juridische hulp bij uw specifieke situatie kunt u altijd even kijken naar de verschillende juridische diensten van de Ondernemerswinkel van Centraal Beheer.

Zijn de inkoopvoorwaarden van uw inleners reëel? 

Als uitzendorganisatie kan het lastig zijn om te beoordelen of de inkoop­voor­waarden die u voorgelegd krijgt reëel zijn. En of deze passen bij de eventuele verzekeringen die u heeft afgesloten. Toch is het handig vooraf een check te doen, zodat u weet waar u aan toe bent. En daar helpen we u natuurlijk graag bij.

  • Heeft u een zakelijke verzekering bij Centraal Beheer en bent u lid van de ABU of NBBU?
    Dan kunt u inkoopvoorwaarden die u van inleners krijgt door ons laten beoordelen op het gebied van aansprakelijkheid. Onze uitzend­spe­cialisten bekijken dan of uw huidige aansprakelijkheidsdekking aansluit bij wat er gevraagd wordt in de inkoopvoorwaarden. En wat de eventuele extra aansprakelijkheidsrisico's zijn als dat niet zo is.
  • Bent u (nog) niet bij ons verzekerd of geen lid van de ABU of NBBU?
    Natuurlijk staan onze specialisten ook dan voor u klaar om uw situatie te bespreken. En ook als u geen verzekering heeft bij Centraal Beheer kunt u gebruikmaken van de verschillende juridische diensten in onze Ondernemerswinkel.

 

Dit artikel werd voor het eerst gepubliceerd op 12 juli 2021.