Tom van Disseldorp

Managing Consultant Open

Ik geniet enorm van de kracht die we met het Open Netwerk ontwikkelen om duurzaam werkgeverschap te realiseren in organisaties. De relatie tussen mensen is voor mij de kern waar duurzaam werkgeverschap om draait. Daarom betekent HR voor mij Human Relations; mensen zijn geen resource, maar investeren in elkaar.
We brengen wetenschappers en HR- koplopers bij elkaar en komen tot nieuwe inzichten die we vertalen naar slimme innovaties. Zo brengen we ons mooie HR-vak verder. Hoe de toekomst er precies uitziet weet niemand, maar met het delen van kennis en inzichten dragen we ons steentje bij aan het werk van nu, straks en later.

Na zijn studie commercie in Amsterdam ging hij bij Centraal Beheer als accountmanager aan de slag. Tom werkt al lange tijd in het HR vakgebied. Hij heeft veel vlieguren gemaakt op het gebied van collectieve regelingen voor werkgevers en medewerkers. In Portugal heeft hij gebouwd aan de oprichting van een nieuw verzekeringsbedrijf en in diverse landen waar Achmea actief is, een bijdrage geleverd aan het professionaliseren van corporate sales afdelingen.

In 2015 stond hij aan de basis van Open en legde hij zich toe op de vakinhoud van strategisch HRM. Het vak is volop in ontwikkeling en daarover publiceert hij regelmatig met podcasts, columns en interviews. Hij geeft lezingen over duurzaam werkgeverschap en gedeeld werkgeverschap en werkt nauw samen met universiteiten en wetenschappelijke instituten.

Met Open brengt hij werkgevers met elkaar in verbinding in het Open Netwerk. In de samenwerking met o.a. Nyenrode brengt hij wetenschap en praktijk bij elkaar. De kennis en inzichten die hij hier opdoet, vertaalt hij naar oplossingen en kansen voor werkgevers en hun medewerkers. Als (zee)zeiler zoekt hij graag naar wat er achter de horizon ligt en gaat hij het avontuur niet uit de weg. Deze eigenschap typeert zijn manier van werken. Open is voor hem een grote ontdekkingsreis die vraagt om flexibiliteit en verandervermogen. En dat is in organisaties ook nodig. We leven in een complexe tijd waarin snel reageren op veranderingen belangrijk is om met vertrouwen in de toekomst te stappen.


Vakgebieden

Duurzame Inzetbaarheid

Een duurzaam inzetbare medewerker is waardevol voor uw organisatie tijdens al de verschillende periodes in zijn of haar leven. Met een actief beleid op duurzame inzetbaarheid draagt u hieraan bij.

Organisatieverandering

Werkgevers, medewerkers, wetenschappers en kennisinstituten zijn met ons en elkaar in gesprek. Over de actuele HR-vraagstukken waar een oplossingsrichting wordt gevraagd.

HRM

Veel werkgevers en HR-managers worstelen met dezelfde vragen. Denk bijvoorbeeld aan: hoe zorg ik als organisatie voor een betere balans tussen werk en privé? Ik help je hier graag bij.

"Duurzaam werkgeverschap draait om de relatie tussen mensen."

Tom van Disseldorp, Managing Consultant Open