Een zieke medewerker

Met welke kosten moet u rekening houden?

In Nederland komt een medewerker niet in de problemen als hij even niet werkt. Als werkgever moet u namelijk 2 jaar minimaal 70% van het loon van uw zieke medewerker betalen. Volgens sommige cao’s is dit het 1e jaar zelfs 100%. Maar het is in het 1e jaar in elk geval nooit minder dan het minimumloon. Valt uw bedrijf onder een cao waarin hierover andere afspraken zijn gemaakt? Dan gelden die afspraken.
Is uw medewerker langer dan 6 weken ziek? Samen met een bedrijfsarts of Arbodienst kijkt u of hij zijn eigen werk weer kan doen. Lukt dit niet? Dan is er misschien een andere functie binnen uw bedrijf of een andere organisatie geschikt. Het kan dan zijn dat een opleiding nodig is. Of een aanpassing van de werkplek. Soms is ook juridisch advies noodzakelijk. U betaalt deze kosten.
Het werk blijft liggen, maar moet wel worden gedaan. Een uitzendkracht of ZZP-er kan dit werk tijdelijk voor u doen. De kosten hiervan voor zijn vaak hoger dan voor iemand in vaste dienst. 
Een medewerker is volgens het CBS gemiddeld 6 werkdagen ziek*. En dat kost geld. Nederlandse werkgevers schatten de kosten voor een zieke medewerker op € 155,- per dag. Maar als we uitgaan van een gemiddeld jaarinkomen in Nederland van € 37.000,- (cijfers CPB, 2017) dan zijn de kosten per dag:

Doorbetaling van loon € 155,-
Kosten voor vervanging € 148,-
Verlies productie/dienst € 44,-
Kosten arbodienstverlening € 61,-
Verzuimbegeleiding € 7,60
Totaal verzuimkosten: € 415,60 per dag

 * Nationale enquête arbeidsomstandigheden 2016