Een goede thuiswerkplek

5 nuttige tips voor een veilige, gezonde werkplek

Bespreek de risico’s van thuiswerken en hoe je deze kunt vermijden. Laat uw medewerkers een verklaring tekenen dat ze daarvan op de hoogte zijn.
Zorg dat medewerkers zelf kunnen controleren of hun thuiswerkplek Arbo-proof is. Met een checklist kunnen zij precies zien of alles in orde is. Of dat aanpassing nodig is. 
Vraag uw medewerkers om een foto te maken van hun thuiswerkplek. Kijk daarna samen of de werkplek voldoet aan de eisen van de Arbowet. Of leg de foto voor aan een Arbo-deskundige.
Bespreek arbeidsomstandigheden en gezondheid in werkoverleggen en functioneringsgesprekken. Zet het als vast punt op de agenda. Zo krijgt het regelmatig aandacht en kunt u eventuele vragen bespreken.
Er is een belastingvrijstelling voor Arbo-voorzieningen. Deze vrijstelling geldt ook voor de thuiswerkplek. Voorwaarde is wel dat u de voorziening vastlegt in een Arbo-plan. En dat uw medewerker deze ook op de thuiswerkplek gebruikt. Ook moet het thuiswerken berusten op een afspraak tussen u en uw medewerker.