Meisje voor openhaard

Zit u er lekker warmpjes bij?

De avonden worden alweer frisser. Tijd om de open haard of kachel weer eens aan te doen. Gezellig en lekker warm. Denk dan wel aan regelmatig onderhoud. Zo houdt u het ook veilig.

Thuis 3 dec 2017 2 minuten

Regelmatige controle

Het is belangrijk dat u uw kachel of haard jaarlijks laat controleren. Laat dit doen door een bedrijf dat is aangesloten bij een erkende brancheorganisatie.

Een cv-ketel kunt u eens per 2 jaar laten controleren. Tijdens zo’n controle checkt de medewerker de cv-ketel op veiligheid. Ook maakt hij de ketel schoon, vervangt eventueel onderdelen en stelt de ketel opnieuw af. Voor cv-ketels vanaf 40 kW of open toestellen is wel jaarlijkse controle nodig.

Een erkende schoorsteenveger

Heeft u een open haard? Laat dan bij de jaarlijkse controle ook uw schoorsteen vegen. Schoorsteenveger is een vrij beroep. Iedereen kan zich dus schoorsteenveger noemen. Schakel daarom altijd een schoorsteenveger in die is aangesloten bij de Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond (ASPB). De leden van deze bond hebben een toelatingsexamen afgelegd en zijn verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Schoorsteenbrand: en dan?

Is er brand in de schoorsteen van uw huis? Neem de volgende stappen:

  1. Bel eerst 112.
  2. Doof het vuur met zand. Zorg daarom altijd dat er naast de haard een emmertje zand staat. Blus nooit met water! U kunt hierdoor zelfs een ontploffing veroorzaken.

Schoorsteenbrand gedoofd?

Is de brand in de schoorsteen gedoofd? Neem dan deze 2 stappen:

  1. Sluit direct de schoorsteenklep of luchttoevoer. Hierdoor dooft het vuur in het rookkanaal.
  2. Is de brand gedoofd? Zet dan ramen en deuren open. Eventuele koolmonoxide verdwijnt dan. Lees ook: 'maak-uw-huis-brandveilig'