Stel in een nieuw huis

Zo screent u potentiële huurders

U wilt uw lege pand tijdelijk verhuren, maar zonder gedoe en overlast. Hoe weet u of geïnteresseerde huurders geschikt zijn? Leegstandbeheerder Gapph geeft advies in 5 stappen.

Zakelijk 18 jan 2018 2 minuten

Leg afspraken vast

Ook als u de ruimte aan familie of bekenden verhuurt, is het belangrijk afspraken vast te leggen in een contract.

Goed verzekerd

Een huurder moet in het bezit zijn van een WA-verzekering, inboedelverzekering en inkomensverklaring.

Zo screen je huurders

Leegstandbeheerder Gapph geeft advies in 5 stappen

  • Is de huurder minimaal 18 jaar en heeft hij of zij geen minderjarige kinderen?
  • Beschikt de huurder over een inboedelverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering?
  • Heeft de huurder een bron van inkomsten en voldoet hij of zij  aan de inkomenscriteria die gelden bij tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet?

Nodig de mogelijk geschikte kandidaten uit voor een oriënterend gesprek. Spreek hiervoor af op een neutrale locatie. Vindt de kennismaking al plaats op de te verhuren plek, dan is het moeilijker iemand later af te wijzen.

Stel tijdens de kennismaking in ieder geval de volgende vragen:

  • Wat is uw motivatie voor tijdelijke huur?
  • Begrijpt u dat sloop/verhuur/verkoop/herontwikkeling van de woning het doel is?
  • Bent u op de hoogte van de rechten en plichten die van toepassing zijn bij tijdelijk wonen?
  • Bent u zich bewust van het feit dat het tijdelijke woonruimte betreft?
  • Begrijpt u dat u het object als een goed huisvader moet gebruiken en zult u daarnaar handelen?

Waak ervoor niet te discrimineren in uw keuze en beargumenteer een eventuele afwijzing zorgvuldig. Zodra u een geschikte huurder heeft uitgekozen vraagt u hem of haar naar de benodigde documenten zoals paspoort, WA-verzekering, inboedelverzekering en inkomensverklaring.

Stel een contract op met voorwaarden over tijdelijke verhuur. Beschrijf daarin ook de consequenties in het geval van overlast, betalingsachterstand, illegale onderhuur en schade.

Zo screent u potentiële huurders

Neem een leegstandbeheerder

Om te voorkomen dat een huurder aanspraak maakt op huur- en/of ontruimingsbescherming is het verstandig uw ruimte niet zelf te verhuren. Als u een tussenpersoon inschakelt is het juridisch gemakkelijker aan te tonen dat de huurder betaalt voor de dienstverlening en niet voor de woonruimte.