Zo screen je huurders

Leegstandbeheerder Gapph geeft advies in 5 stappen

  • Is de huurder minimaal 18 jaar en heeft hij of zij geen minderjarige kinderen?
  • Beschikt de huurder over een inboedelverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering?
  • Heeft de huurder een bron van inkomsten en voldoet hij of zij  aan de inkomenscriteria die gelden bij tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet?

Nodig de mogelijk geschikte kandidaten uit voor een oriënterend gesprek. Spreek hiervoor af op een neutrale locatie. Vindt de kennismaking al plaats op de te verhuren plek, dan is het moeilijker iemand later af te wijzen.

Stel tijdens de kennismaking in ieder geval de volgende vragen:

  • Wat is uw motivatie voor tijdelijke huur?
  • Begrijpt u dat sloop/verhuur/verkoop/herontwikkeling van de woning het doel is?
  • Bent u op de hoogte van de rechten en plichten die van toepassing zijn bij tijdelijk wonen?
  • Bent u zich bewust van het feit dat het tijdelijke woonruimte betreft?
  • Begrijpt u dat u het object als een goed huisvader moet gebruiken en zult u daarnaar handelen?

Waak ervoor niet te discrimineren in uw keuze en beargumenteer een eventuele afwijzing zorgvuldig. Zodra u een geschikte huurder heeft uitgekozen vraagt u hem of haar naar de benodigde documenten zoals paspoort, WA-verzekering, inboedelverzekering en inkomensverklaring.

Stel een contract op met voorwaarden over tijdelijke verhuur. Beschrijf daarin ook de consequenties in het geval van overlast, betalingsachterstand, illegale onderhuur en schade.