Zieke medewerker op de bank

Dit kunt u doen voor zieke medewerkers

Het is belangrijk contact te houden met een zieke medewerker. 3 tips voor een voorspoedige re-integratie, waaronder het advies ‘blijf naar kantoor komen’.

Zakelijk 17 jan 2018 3 minuten

Wat kan er nog wel?

Verzuim betekent niet dat medewerkers helemaal niets meer kunnen. Richt u in de gesprekken met zieke medewerkers daarom op wat er nog wél kan. Die houding geeft een medewerker zelfvertrouwen en vergroot de kans op re-integratie.

Wettelijke verplichting

Als een werkgever niet kan aantonen dat hij zich voldoende heeft ingespannen om de werknemer te laten re-integreren, kan hij worden verplicht ook het derde jaar loon door te betalen. Lukt het niet om de medewerker terug te laten keren in zijn oude functie, zoek dan naar alternatieven.

Zieke medewerkers

 3 tips voor een voorspoedige re-integratie

Zodra duidelijk is dat een medewerker langer ziek blijft is dat het moment om in actie te komen. Zoek geregeld contact met hem of haar. Door in gesprek te blijven weet u beter wat er speelt, ziet u met eigen ogen de knelpunten en ontdekt u mogelijkheden. Volgens de Wet verbetering poortwachter mag de werkgever de werknemer niet vragen wat hem precies scheelt, maar wel wanneer hij verwacht weer aan het werk te kunnen. Bespreek hoe u als werkgever daarbij kunt helpen. 
Stimuleer zieke medewerkers langs te komen bij uw organisatie. Wie lang thuis zit voelt steeds meer afstand tot de werkvloer. “Zeker bij psychische klachten is het belangrijk die kloof zo klein mogelijk te houden”, zegt Walter Lammerse, beleidsadviseur Sociale Zekerheid bij Achmea. Hij maakte zelf van dichtbij mee hoe heilzaam het kan zijn elke dag vroeg op te blijven staan en de route naar kantoor te rijden. “Ook al ga je maar een uurtje of loop je via de draaideur bij de ingang meteen weer naar buiten. Door het ritme erin te houden vergemakkelijkt de re-integratie.”
Ga het niet allemaal zelf oplossen, maar betrek de zieke medewerker bij het verzuim en de re-integratie. “Werknemers gaan nog steeds uit van de ‘verzorgingsstaatgedachte’, en die gedachte moet veranderen”, concludeert Martine Geurts (CEO van Facilicom Group) in het rapport Duurzame Inzetbaarheid. Laat medewerkers meedenken over hun eigen vervanging en laat hen zelf een plan opstellen over terugkeer naar de werkvloer. Maak daar duidelijke afspraken over. Legt u een medewerker te veel in de watten, dan neemt u hem of haar niet serieus. Eigen motivatie is bovendien een belangrijke motor achter re-integratie. Is iemand zelf niet bereid iets te doen voor zijn of haar herstel dan is de kans op succes heel klein.

Voorkomen beter dan genezen

Bedrijven besteden nog te weinig aandacht aan preventie, zegt bedrijfsarts Joost van der Gulden. Werkgevers hanteren volgens hem vaak een kortetermijnperspectief en reageren reactief in plaats van preventief: “Mensen willen geen probleem oplossen waarvan ze nog geen last hebben en waarvan ze niet zeker weten of ze er last van zullen gaan krijgen.” 

Denk na over de toekomst

Soms zeggen medewerkers dat zij zich gezond voelen, maar bij doorvragen blijkt dat ze dat ze hun huidige werkzaamheden niet tot aan hun pensioengerechtigde leeftijd kunnen volhouden. Vooruitkijken wérkt.