Meer informatie

Voor adviseurs

Overbruggingsrechten blijven behouden

Uw klant kan op de doeldatum alsnog een overbruggingslijfrente aankopen. Deze lijfrentevorm kan alleen gebruikt worden als uw klant een lijfrenteverzekering vóór 2006 heeft afgesloten.

Heeft uw klant premie betaald vanaf 2006?

Dan registreren wij de waarde die voor overbrugging mag worden gebruikt. Vraagt u een aparte rekening aan voor het bedrag met overbruggingsrechten? Dan mag ook de rente voor de overbrugging worden gebruikt.

Soms is het verstandig om meerdere Extra Pensioen Sparen rekeningen te openen

Zo kan uw klant zo optimaal gebruikmaken van het overgangsrecht voor de overbruggingslijfrente of de tijdelijke oudedagslijfrente.

Flexibel sparen

Extra Pensioen Sparen is flexibel. Uw klant bepaalt zelf wanneer en hoeveel geld hij inlegt, mits dit past binnen zijn jaar- of reserveringsruimte. Hij kan bijvoorbeeld iedere maand of ieder jaar een vast bedrag inleggen. Hij kan er ook voor kiezen om een extra bedrag in te leggen als hij een keer geld over heeft.

Uw klant kan zelf een bedrag van zijn vaste tegenrekening overmaken

Uw klant kan gemakkelijk en op ieder moment een bedrag storten in zijn Extra Pensioen Sparen.

Flexibele doeldatum

Uw klant kan de doeldatum die hij koos aanpassen

Bijvoorbeeld als hij eerder wil stoppen met sparen. Of juist als hij door wil sparen.

Uw klant kan niet langer sparen dan de wettelijke einddatum

Er is een wettelijke einddatum waarop Extra Pensioen Sparen stopt. Dit is op 1 november van het 5e jaar nadat uw klant zijn AOW-leeftijd heeft bereikt. Centraal Beheer informeert uw klant als de einddatum bijna is bereikt.

Vaste en variabele rente

Uw klant kan zijn geld of een deel daarvan gemakkelijk vastzetten

Als uw klant zijn geld vastzet, heeft hij de zekerheid van een vaste rente over een bepaalde periode. Binnen Extra Pensioen Sparen kan hij hiervoor een depositorekening openen.

Uw klant kan meerdere depositorekeningen openen, met verschillende looptijden

De minimale inleg per depositorekening is € 500,-.

Veranderende situaties

Wat gebeurt er als uw klant gaat scheiden?

Als uw klant gaat scheiden of een geregistreerd partnerschap beëindigt, blokkeren we zijn rekening. We heffen de blokkade op als duidelijk is wie recht heeft op het spaargeld. Hiervoor hebben wij in elk geval een uitspraak van de rechter en een echtscheidingsconvenant nodig. Daarna kan uw klant eventueel op een nieuwe rekening verder sparen.

Wat gebeurt er als uw klant geëmigreerd is?

Als uw klant nu in het buitenland woont, kan hij geen uitkerend lijfrenteproduct afsluiten. Centraal Beheer en veel andere aanbieders hebben geen uitkeringsproducten voor mensen die in het buitenland wonen. Als uw klant een adres in Nederland aanhoudt, kan hij wel gebruik maken van onze uitkeringsproducten.

Wat gebeurt er als uw klant overlijdt?

Als uw klant overlijdt tijdens de looptijd van Extra Pensioen Sparen, erven de erfgenamen het spaargeld dat op de rekening staat. Wij zetten de rekening dan op ‘de erven van’.

De erfgenamen zetten het spaartegoed om in een lijfrente

Dat is de regel van de Belastingdienst. Ook geeft de Belastingdienst aan hoe lang de uitkeringen uit deze lijfrente moeten lopen. De relatie van uw klant met zijn erfgenamen speelt daarbij een rol. Lees meer in de brochure Extra Pensioen Sparen, informatie voor erfgenamen.

Wonen de erfgenamen in het buitenland?

Centraal Beheer heeft geen lijfrenteproducten voor mensen die in het buitenland wonen. Uw klant kan met zijn notaris overleggen wat de mogelijkheden zijn.

Is de erfgenaam van uw klant een stichting, vereniging, B.V. of goed doel?

Dan wordt het spaartegoed alsnog bij uw klant belast met inkomensbelasting. Ook betaalt hij een boete aan de Belastingdienst. Uw klant kan met zijn notaris overleggen wat de mogelijkheden zijn om dit anders te regelen.

Voor ZZP’ers en andere ondernemers

Ook als uw klant ondernemer is, kan hij sparen voor later met Extra Pensioen Sparen. Hij kan zijn kapitaal uit zijn fiscale oudedagsreserve of stakingswinst inleggen. Pas als uw klant uitkeringen krijgt, betaalt hij belasting.

Sparen met oudedagsreserve

Als ondernemer kan uw klant een oudedagsreserve opbouwen. Dat doet hij door jaarlijks een deel van zijn winst te reserveren. Het bedrag dat hij jaarlijks mag reserveren hangt af van zijn winst, de hoogte van zijn opgebouwde oudedagsreserve en het vermogen van zijn onderneming. Het maximum bedrag is € 8.999,- (2019). Uw klant kan zijn oudedagsreserve, of een deel daarvan, omzetten in een lijfrente. Zijn inleg wordt belast als winst uit zijn onderneming. Maar hij kan zijn inleg weer aftrekken van zijn inkomen in box 1. U vindt meer informatie bij de Belastingdienst.

Sparen met stakingswinst

Staakt uw klant zijn bedrijf? Dan kan hij de stakingswinst tot een maximum bedrag inleggen in Extra Pensioen Sparen. De stakingswinst is belast. Maar uw klant kan de stakingswinst die hij inlegt ook weer aftrekken van zijn inkomen in box 1. U vindt meer informatie bij de Belastingdienst.

Einddatum bereikt?

Als uw klant zijn doeldatum heeft bereikt, heeft hij 2 opties:

  • Hij kan zijn geld omzetten in een uitkerende lijfrente. Centraal Beheer biedt hiervoor de producten Extra Pensioen Inkomen en Garantie Inkomen.
  • Hij kan verder sparen bij Centraal Beheer of een andere financiële instelling. Dit kan alleen als hij de wettelijke einddatum nog niet bereikte.

Als uw klant geen keus maakt, verlengen wij zijn Extra Pensioen Sparen automatisch tot de wettelijke einddatum.