De Advies Academie

Speciaal voor onze hypotheekadviseurs

U adviseert dagelijks en past alle wet- en regelgeving rondom hypotheken perfect toe. Met ons nieuwe opleidingsprogramma over actuele en uitdagende thema’s gaat u nóg een stapje verder. En biedt u uw klant extra expertise rondom zijn of haar woonbehoefte. Zo kunt u die adviseur zijn die meebeweegt met de veranderende woningmarkt en woonwensen van uw klant.

Adviesgesprek

Het opleidingsaanbod

Centraal Beheer biedt u samen met Impact Opleiding & Training, Hoffelijk en de Academie voor Vastgoed een uniek scala aan opleidingen. En het mooie is dat u naast het opdoen van relevante kennis ook nog eens SEH-punten ontvangt: win-win!

Naar aanleiding van de Kamerbrief van 14 april 2017 en het besluit van de staatssecretaris van Financiën van 30 januari 2018 is nut en noodzaak van het opstellen van een overeenkomst inzake de interne draagplicht onomstotelijk vast te komen te staan.
Tijdens de bijeenkomst wordt gewerkt met casuïstiek en een digitale quiz.

Onderwerpen
 • Problematiek inzake het vaststellen van het aandeel in de eigenwoningschuld
 • Kamerbrief 14 april 2017 en besluit 30 januari 2018
 • Standaard zienswijze staatssecretaris en fiscale knelpunten die hier uit voortvloeien
 • Voor- en nadelen goedkeurend besluit
 • Gevolgen voor de praktijk (dossiers uit het verleden en in de toekomst)
 • Vergoedingsrechten of interne draagplicht
 • Alternatieven ten opzichte van het besluit
 • Vastleggen interne draagplicht (aan de hand van sjabloondocument)
 • Ervaringen uit de praktijk
 • Gewijzigd vaststellen eigenwoningreserve (nieuwe advieskansen!)
SEH
6 PE-punten A categorie

Extra bij deze masterclass
Bij deze masterclass krijgt u een extra e-learning ‘Toekomstgericht adviseren’ aangeboden (3 B-punten SEH).

Opleidingsinstituut
Impact Opleiding & Training

Trainer
Rob Timmermans

Mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer

Inschrijven

Door financieel adviseurs meer inzicht te geven in het tot stand komen van de waardering van een woning is hij/zij een goede gesprekspartner voor alle betrokkenen. Het kunnen vertalen van de informatie uit het taxatierapport creëert toegevoegde waarde voor andere onderdelen in het financieel advies. De taxatie krijgt hierdoor een andere lading en verschuift van een ‘moetje’ naar een aanvullend onderdeel van het adviesproces.

Onderwerpen
 • De taxateur: eisen, externe toezicht en activiteiten
 • Het doel van een taxatierapport
 • Het normblad lezen en de taxatieopdracht
 • Gevalideerd of niet gevalideerd rapport
 • Verschillen tussen taxatiemodel 2018 en nieuwe taxatiemodel 2021
 • Verduurzaming, energiebesparende voorzieningen
 • Funderingsproblematiek en overige bouwkundige gebreken
 • Onderhoud en toekomstige kosten
 • Situatie van woningen met erfpacht en VvE’s
 • Vrij van huur en gebruik?
 • De marktwaarde en Swot-analyse
 • Aandachtspunten bij een taxatie van een woning in verhuurde staat
En de vertaling van taxatierapport naar uw praktijk
 • Toegevoegde waarde van het taxatierapport in de praktijk
 • Tips en trucs voor de financieel adviseur

SEH
6 PE-punten B categorie

Opleidingsinstituut
Academie voor Vastgoed

Trainer
Willem Sterk en Rolf Harder

Mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer

Inschrijven

Bij het aankopen van een woning voor de verhuur komen andere onderwerpen kijken dan bij de aankoop van een woning voor eigen gebruik. Dit vergt dan ook de nodige kennis en vaardigheden van u als adviseur. Tijdens deze masterclass wordt uitgebreid ingegaan op onderdelen die van belang zijn bij de koop en verhuur van een woning.

Onderwerpen
 • Wetgeving, zorgplicht en aansprakelijkheid
 • Betrokken marktpartijen
 • Waardering en rendement
 • Huurrecht
 • Bepalen van de huurprijs
 • Financieringsmogelijkheden
 • Vastlegging van het advies
Eindtoets
Het is mogelijk om de dag af te sluiten met een eindtoets. Wanneer u deze afsluit met een voldoende, kunt u een aanstelling bij Woonfonds aanvragen.

SEH/FFP
 • 6 PE-punten B categorie SEH
 • 4 K&A punten FFP
Opleidingsinstituut
Hoffelijk

Trainer
Jurjen Snater

Mede mogelijk gemaakt door Woonfonds
Meer over de opleiding

Om (hypotheek)advies te geven aan zelfstandig ondernemers moet je kennis hebben van veel aspecten over de praktijk van zelfstandigen. Hier komt dus veel bij kijken. In de training ‘De ondernemer en de woningfinanciering’ behandelen we alle relevante elementen, zodat je ook deze doelgroep met een gerust hart kunt adviseren.

Onderwerpen
 • Factoren beoordelen onderneming
 • Zakelijke kredietverlening
 • Hypotheekverstrekking aan ondernemers
 • Ondernemingsvormen
 • Jaarrekening lezen
 • Kredietwaardigheid van de ondernemer beoordelen
 • Beoordelen van documenten
 • Zelfstandigen en NHG
 • Proces aanvragen inkomensverklaring
SEH
6 PE-punten B categorie

Extra bij deze masterclass
Bij deze masterclass krijgt u een extra e-learning ‘Toekomstgericht adviseren’ aangeboden (3 B-punten SEH).

Opleidingsinstituut
Impact Opleiding & Training

Trainer
Herman van Houten

Mede mogelijk gemaakt door Woonfonds

De actualiteiten in de financiële wereld volgen elkaar in rap tempo op en maatschappelijke opvattingen veranderen. De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de wereld van geld, economie en financiën. De verschillende ontwikkelingen hebben grote impact op jouw werk als financieel adviseur. Zaken als bestendig inkomen, werkloosheidsrisico en de gevolgen van de coronacrisis moeten worden meegenomen in het adviestraject.

In dit PE SEH-programma behandelen we verschillende actualiteiten die van belang zijn voor je adviespraktijk.

Onderwerpen
 • Financiële gevolgen betaalpauzes
 • Vangnet voor bedrijven en banen werknemers
 • Leningen in box 3
 • Wet differentiatie Overdrachtsbelasting
 • De verschillende manieren van inkomensvaststelling
 • Aandachtspunten Verzilverhypotheken

Het programma bestaat uit een e-learning en training van één dag. In de e-learning verstrekken we basisinformatie over de bovenstaande onderwerpen. Tijdens de klassikale bijeenkomsten gaan we vervolgens de diepte in en word je aan de hand van casuïstiek en praktische tips volledig meegenomen in de toepasbaarheid van de verschillende thema’s.

SEH
6 PE-punten A categorie

Extra bij deze masterclass
Bij deze masterclass krijgt u een extra e-learning ‘Toekomstgericht adviseren’ aangeboden (3 B-punten SEH).

Opleidingsinstituut
Impact Opleiding & Training

Trainer
Rob Timmermans

Mede mogelijk gemaakt door Syntrus Achmea

Verduurzaming van de Nederlandse woningen is een thema dat steeds belangrijker wordt. Ook als adviseur kun je tegenwoordig niet langer om duurzaamheid heen. De aankoop van een woning is een ideaal moment om na te denken over verduurzaming. Vaak kan met enkele eenvoudige maatregelen al veel worden bespaard op de energierekening van je klant.

Dit PE SEH-programma is een vervolg op de e-Learning Adviseur Duurzaam Wonen. In de e-learning – die voor alle SEH-gecertificeerde adviseurs verplicht is gesteld – heb je meer geleerd over klimaatverandering in het algemeen, de verschillende verduurzamingsmaatregelen en de financiering hiervan. Maar hoe breng je de geleerde theorie nou in de praktijk? En hoe ga je om met eventuele weerstand vanuit je klant? In het PE SEH-programma ‘Vaardigheden Duurzaam Wonen’ leer je om verduurzaming daadwerkelijk toe te passen in je adviespraktijk. We werken samen aan je gespreksvaardigheden, waardoor je meerwaarde als financieel adviseur ook op het gebied van verduurzaming écht naar voren komt.

SEH
6 PE-punten A categorie

Extra bij deze masterclass
Bij deze masterclass krijgt u een extra e-learning ‘Toekomstgericht adviseren’ aangeboden (3 B-punten SEH).

Opleidingsinstituut
Impact Opleiding & Training

Trainer
Rob Timmermans

Mede mogelijk gemaakt door Attens