Extra Pensioen Inkomen

Voor adviseurs

 • Extra Pensioen Inkomen heeft 1 van de hoogste rentes van Nederland.
 • Uw klant betaalt geen uitkeringskosten.

Het lijfrentekapitaal van uw klant komt binnenkort vrij. Of uw klant wil zijn oudedagsreserve of stakingswinst afstorten. Uw klant kan dit bedrag bijvoorbeeld omzetten in een bancair uitkeringsproduct, zoals Extra Pensioen Inkomen. In de meeste gevallen levert Extra Pensioen Inkomen de hoogste uitkering van Nederland op (onderzoek Moneywise).

Bekijk komende rentewijzigingen voortaan op: 
www.centraalbeheer.nl/epi-rentewijziging

Een ouder echtpaar in gesprek met een adviseur

Identificeer alstublieft uw klant

U identificeert uw klant persoonlijk. En zet uw paraaf op de kopie van het identiteitsbewijs van uw klant onder vermelding van ‘voor origineel gezien op datum dd-mm-jjjj’. Hiermee toont u aan uw klant te hebben geïdentificeerd. Op de kopie ID moeten deze gegevens zichtbaar zijn: naam en voornamen, geboortedatum, burgerservicenummer (BSN), nummer en ‘geldig tot’-datum van het identiteitsbewijs. Andere gegevens maakt u onzichtbaar. Dat kan bijvoorbeeld met KopieID, een app van de Rijksoverheid. De kopie uploadt u vervolgens bij de aanvraag. Lees meer waarom wij dit van u vragen.

Waarom kiezen voor Extra Pensioen Inkomen?

Waarom Extra Pensioen Inkomen?

 • Extra Pensioen Inkomen heeft 1 van de hoogste rentes van Nederland. Hier vindt u de huidige rentepercentages.
 • Uw klant betaalt geen uitkeringskosten.

Productkenmerken

 • Extra Pensioen Inkomen is een direct ingaand bancair uitkeringsproduct.
 • Geschikt voor inleg uit vrijkomend lijfrentekapitaal (ook nabestaandenlijfrente) en alle vormen van aftrekbare inleg oudedagsreserve (FOR) en stakingswinst.
 • Niet geschikt voor inleg van pensioen, ontslagvergoeding, zuivere saldolijfrente, overbruggingslijfrente en gouden handdruk stamrecht.
 • Uw klant kiest voor een uitkering per maand, kwartaal, halfjaar of jaar.
 • De hoogte van de bruto uitkering blijft de hele looptijd gelijk.
 • De erfgenamen van uw klant ontvangen het geld als hij overlijdt.

Wanneer kan uw klant Extra Pensioen Inkomen afsluiten?

Uw klant kan Extra Pensioen Inkomen afsluiten als:

 • Hij minimaal 4 maanden in Nederland woont;
 • Hij ingeschreven staat in een Nederlandse gemeente;
 • Hij 18 jaar of ouder is;
 • Hij een betaalrekening heeft bij een bank met een kantoor in Nederland. En de bank onder toezicht staat van De Nederlandsche Bank.

Contact