Uitkering bij overlijden

Voor adviseurs

Wat als uw klant overlijdt?

Als uw klant overlijdt tijdens de looptijd van Extra Pensioen Inkomen stoppen wij de uitkeringen. Totdat duidelijk is wie de wettelijke erfgenamen zijn. Alleen erfgenamen die in Nederland wonen kunnen de uitkeringen krijgen. Erfgenamen die in het buitenland wonen kunnen naar een andere aanbieder overstappen of de lijfrente afkopen.

Bij overlijden gaan de uitkeringen naar de erfgenamen van uw klant

De uitkeringen maken deel uit van de erfenis. De erfgenamen betalen over deze uitkeringen geen erfbelasting, maar inkomstenbelasting. Als Extra Pensioen Inkomen in een gezamenlijk vermogen van uw klant en zijn partner valt, heeft de partner recht op een deel van het vermogen. Ook als deze geen erfgenaam is. Bancaire dienstverleners keren niet uit aan een stichting, vereniging, B.V. of goed doel. De uitkeringen mogen alleen naar personen gaan.

Lees meer informatie in de brochure: