#reclame

Steeds meer mensen willen beleggen. Geen wonder dat u zo veel reclame ziet voor beleggingsproducten. Die reclame moet wel aan strenge regels voldoen. Want: ‘Beleggen brengt kosten en risico’s met zich mee’. 

Geldzaken 13 jun 2022 2 minuten

Goed geïnformeerd beslissen

In de EU gelden de reclameregels van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA). Die regels moeten ervoor zorgen dat consumenten goed geïnformeerd beslissen om geld te beleggen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) controleert of aanbieders van beleggingsfondsen zich aan deze regels houden.

Beleggen populairder

Het aantal beleggende Nederlanders is de afgelopen jaren toegenomen. Bijna een kwart van de huishoudens belegt inmiddels. In vergelijking met andere Europeanen beleggen Nederlanders overigens kleinere bedragen. Mogelijk komt dat doordat ze meer vermogen opbouwen via hun pensioenvoorziening.

De regels in het kort

Een reclame-uiting  moet herkenbaar zijn als reclame. In kranten of tijdschriften ziet u dit vaak aan een disclaimer, net als onderin dit artikel (Beleggen brengt kosten en risico's met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen). En als u iets van beleggingsfondsen leest op social media herkent u de reclame vaak aan “#reclame” in het bericht.

Benoemt een aanbieder de voordelen van een beleggingsproduct? Dan moet hij – net zo duidelijk – ook de risico's benoemen.  Deze regel zorgt ervoor dat beleggers op basis van juiste, volledige en evenwichtige informatie een beslissing kunnen nemen om te (gaan) beleggen met dat product.

Vanzelfsprekend moet de informatie in reclame-uitingen overeenstemmen met de wettelijk verplicht te publiceren informatie zoals het prospectus, de jaarrekeningen en Essentiele Beleggersinformatie (EBI). Dat geldt bijvoorbeeld voor informatie over het beleggingsbeleid, de aanbevolen beleggingsperiode, de risico’s, de voordelen en de kosten.

Beleggen brengt kosten en risico's met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Deze informatie kan reclame bevatten. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Investment Management B.V., K.v.K.nr. 18059537, statutair gevestigd te Zeist. En beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen van de AFM onder nummer 15001209.