Uw klant betaalt niet

Wat kunt u doen om toch uw geld te krijgen?

Is een factuur nog niet betaald? En is de betaaltermijn voorbij? Bedenk dat er niet altijd onwil in het spel hoeft te zijn. Een klant kan de factuur zijn vergeten. Of hij kan in de spambox of een stapel papierwerk terecht zijn gekomen. Ga er in eerste instantie niet van uit dat uw klant met opzet niet betaalt. Stuur een herinnering via de mail. Of nog beter: bel om te vragen wat de status is.

Heeft een herinnering geen effect? Dan kunt u een aanmaning sturen. In deze aanmaning geeft u een uiterlijke betaaltermijn. Deze betaaltermijn mag niet onredelijk zijn. Vermeld er eventueel bij dat u een incassobureau inschakelt als men niet betaalt. Betaalt de wanbetaler niet binnen deze termijn? Dan is hij in gebreke. Consumenten kunt u dan de wettelijke rente in rekening brengen. Gaat het om een bedrijf? Breng dan de wettelijke handelsrente in rekening.

Helpen deze acties niet? Dan is de volgende stap het inschakelen van een incassobureau. Zij kunnen de klant op een zakelijke manier benaderen. Emoties en onderlinge verhoudingen spelen voor het incassobureau geen rol. Hierdoor kunnen zij de wanbetaler veel gemakkelijker benaderen. Een incassobureau kan en mag niet veel meer doen dan uzelf. Maar vaak maakt zo’n bureau wel meer indruk op de wanbetaler. Hierdoor zal hij sneller geneigd zijn te betalen.

Let op: het incassobureau kan kosten in rekening brengen. Er zijn bureaus die werken op no-cure-no-pay basis. Je hoeft pas te betalen als zij het geld voor je ontvangen hebben. Sommige incassobureaus doen dit niet. Zij werken met een uurloon.

Heeft ook het incassobureau geen succes? Dan kan het verstandig zijn juridisch advies te vragen. Maak voor uzelf de afweging of de onbetaalde factuur het waard is. Want een gerechtelijke procedure kost altijd tijd en geld.