Beperk uw risico

Met een passende aansprakelijkheidsverzekering

Als er iets gebeurt, heeft u natuurlijk ook uw aansprakelijkheidsverzekering. Maar let op: soms sluit de dekking niet aan bij de afspraken met uw opdrachtgever. Een schade wordt dan niet vergoed door het ontbreken van dekking. Enkele voorbeelden:

  • De hoedanigheid is te beperkt omschreven. Een installatiebedrijf is bij een opdracht ook verantwoordelijk voor de bouwkundige aannemer.
  • Het verzekerde bedrag in de polis is te laag. U heeft standaard € 2.500.000,- per schadegeval verzekerd terwijl de opdrachtgever € 5.000.000,- eist.
  • Het Nederlands recht is niet van toepassing. U werkt bijvoorbeeld in België voor een Belgische opdrachtgever.

Zorg dus voor een aansprakelijkheidsverzekering die past bij uw bedrijf. Zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Zelf een schade moeten betalen is een last voor uw bedrijf. Dat geld kunt u beter aan andere zaken besteden. Weet u niet precies waar u op moet letten? Een adviseur kan u hierbij helpen.