Het eigen risico

De meest gestelde vragen

Er geldt: hoe hoger het eigen risico, hoe lager de premie. Per onderdeel kunnen we dit samen met u bekijken.

De afhandeling van de schade die valt onder het eigen risico regelt u als verzekeringnemer zelf.

Dat is afhankelijk van de financiële situatie van uw bedrijf. Kunt u zelf eventuele schades betalen? Dan kan het eigen risico hoger zijn.

U ontvangt hiervoor van ons een rekening.

Na de vaststelling van de schade houden wij het eigen risico op het schadebedrag in. 

Bijvoorbeeld bij een bouwverzekering, aansprakelijkheidsverzekering of autoverzekering?
In sommige gevallen is dit mogelijk:

  • In de bouw moet u dit contractueel vastleggen.
  • Bij aansprakelijkheid kunt u het eigen risico verleggen naar de werkgever wanneer de schade bijvoorbeeld onder werktijd gebeurde.
  • Bij de Autoverzekering kunt u het eigen risico verleggen naar de veroorzaker van de schade.

Nee, dat is niet het geval.

En de verzekeringnemer heeft deze schade in eerste instantie niet gemeld. Is er dan dekking voor die schade? 

Ja, dan is er dekking als de verschillen niet te groot zijn.

Ja, dat is het geval. Maar er zijn verzekeringen met een eigen risico van € 0,-.

Nee, dit is niet mogelijk. Bij de brandverzekering kennen we een standaard eigen risico. Lager is niet mogelijk. Een eventueel hoger eigen risico is wel bespreekbaar.

Dat moeten we berekenen. In principe betekent een hoger eigen risico een lagere premie. Een verzekeraar moet wel altijd voldoende geld reserveren om de calamiteiten te kunnen betalen. Op een bepaald moment zal een hoger eigen risico dus geen effect meer hebben. Dan is de calamiteitenpremie bereikt.