Trends op de huizenmarkt

Een korte update

De daling van de huizenprijzen is nog niet ten einde. Maar door de stijgende rente neemt de betaalbaarheid van hypotheken af. Vooral starters hebben het daarom nog moeilijk.

De huizenprijzen dalen verder

trends huizenmarkt
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde in april dat de huizenprijzen met 4,4% daalden. Dat was meer dan de maanden daarvoor. Het lijkt erop dat er vooralsnog geen einde komt aan de dalende waarde van koopwoningen. Voor starters is dat goed nieuws, want met lagere prijzen zouden ze meer mogelijkheden moeten krijgen om een woning te kunnen kopen.

De rente blijft hoog

Afgelopen maanden is de rente flink gestegen. En de variabele rente zit nog altijd in de lift. Dat lijkt mede veroorzaakt door het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Voor kortlopende rentevastperioden wordt over het algemeen kortlopend geld aangetrokken. De hogere (ECB) rente vertaalt zich dus in een hogere rente voor de kortere rentevastperioden. Ook bij Centraal Beheer is de kortlopende rente soms hoger dan die voor langere looptijden. 

De gemiddelde 10-jaars rente is de afgelopen periode redelijk gestabiliseerd. Het geld voor hypotheken met langere rentevastperioden wordt over het algemeen aangetrokken op de internationale geldmarkt, waarop de invloed van de renteaanpassing door de ECB niet of minder merkbaar is. 

Voor starters blijft het moeilijk

Hoewel de huizenprijzen dalen, maakt de hogere rente dat de betaalbaarheid van woningen voor deze groep nog vaak lastig blijft. Uit cijfers van Calcasa blijkt dat Nederlanders op dit moment gemiddeld ruim 23% van hun netto maandinkomen besteden aan woonlasten. Een jaar geleden was dat iets meer dan 15%. Volgens berichten van De Nederlandsche Bank is er echter voor starters wel goede hoop dat de betaalbaarheid van koophuizen eind van dit jaar zo’n 4% beter is dan eind 2021. 

Meer over de startersmarkt leest u ook in ons artikel dat we vorige maand plaatsten.

Wat doet de Markt?

Het CBS meldt op basis van de cijfers uit HDN een toename van 5,5% van het aantal hypotheekaanvragen ten opzichte van het vorig kwartaal. Dat wordt ondersteund door Calcasa, die aangeeft dat de woningverkopen weer langzaam bijtrekken. In het 1e kwartaal stonden er 34% meer woningen te koop dan het jaar daarvoor. Het consumentenvertrouwen is met 12 punten gestegen, maar blijft nog fors onder het gemiddelde. En tot slot zien we dat het aantal executieverkopen nog altijd laag is en afgelopen kwartaal zelfs met ruim 37% daalde.

Lees alle nieuwsberichten