Verkeersboete auto

Hoe zit het met verkeersboetes in Italië?

Attenzione! Gaat u naar Italië met de auto? Zorg dan dat u op de hoogte bent van de verkeersregels. Anders kunt u een verkeersboete krijgen. Lees hoe het zit.

Onderweg 14 jul 2017 2 minuten

Betalen binnen 60 dagen

De Italiaanse overheid heeft een handige site waarop verkeersregels staan. Krijgt u toch een boete? Dan hoeft u deze niet meteen te betalen. U krijgt de boete thuisgestuurd. U moet de verkeersboete binnen 60 dagen na de aanhouding betalen. De boete wordt hoger als u dat niet doet. Op de boete leest u hoe u kunt betalen.

Korting bij snel betalen

Er gaat 30% van het bedrag af als u de boete direct of binnen 5 dagen betaalt. U kunt het geld meteen overmaken aan de politie. U krijgt een proces verbaal. Daar staat op of u betaald heeft of niet. Als u betaald heeft, is de zaak afgerond.

Waarborgsom betalen

Misschien wilt u de verkeersboete niet meteen te betalen. U betaalt dan wel een waarborgsom. Dat is de helft van de maximale verkeersboete die u kunt krijgen. In het proces verbaal staat dat u de waarborgsom betaald heeft. Als u weigert te betalen, kan de politie uw auto of rijbewijs innemen.

Rijverbod in Italië

Als u te veel boetes krijgt, mag u niet meer doorrijden. De Italiaanse politie werkt met een puntensysteem. Dat geldt ook voor buitenlanders. U krijgt strafpunten als u een overtreding krijgt. Hoeveel strafpunten u krijgt, hangt af van de overtreding. Lees meer over de maximum snelheid per Europees land.

Beginner mag geen alcohol

In Nederland mag een beginnend bestuurder 0.2 promille alcohol in het bloed hebben. Dat is in Italië niet zo. Een beginnen bestuurder met minder dan 3 jaar een rijbewijs, mag geen alcohol in zijn bloed hebben. De boete daarvoor is: minimaal € 150,-.