adviesgesprek

Verduurzamen

Duurzaam Wonen met Centraal Beheer

 • Doe de scan en bekijk de mogelijkheden voor uw klant
 • Oplossingen via betrouwbare partners
 • Financierings­mogelijkheden inclusief duurzaamheids­korting
Adviseert u over een aankoop of een verbouwing? Bespreek ook meteen de mogelijk­heden om het huis te verduurzamen. Goed voor het milieu en voor de portemonnee. 

0,8% rentekorting op Groen Leningdeel

Speciaal voor verduurzaming heeft Centraal Beheer een Groen Leningdeel ontwikkeld met een ruime korting op de rente. Dit leningdeel moet de klant gebruiken om te verduurzamen. De korting is beschikbaar voor zowel nieuwe klanten als bestaande klanten die aanvullend lenen.

Groen Leningdeel in het kort

 • De actuele rentekorting op het Groen Leningdeel is 0,8%
 • De klant ontvangt de korting gedurende de rentevastperiode
 • Deze lening is annuïtair of lineair
 • Maximaal leningbedrag: € 25.000
 • Maximale looptijd: 15 jaar
 • De rente kan door de korting niet lager worden dan 0%
 • De lening kan uit meerdere leningdelen bestaan (tot maximaal € 25.000)
 • Automatische renteverlaging bij verlaging van de risicoklasse
Bekijk alle voorwaarden hier.

In 3 stappen uw klant helpen met verduurzamen?

De Woning verduurzamen scan maakt inzichtelijk welke duurzame oplossingen relevant zijn voor de woning van uw klant. In 2 minuten doet u samen met uw klant de Woning verduurzamen scan. Vul de postcode en het huisnummer in en beantwoord de vragen in de scan.
Het resultaat van de scan is een overzicht met de mogelijkheden, de investeringen, kosten en terugverdientijd van de duurzame oplossingen. Daarmee kan uw klant de juiste keuze maken. Zijn er nog vragen? Dan kunt u ook doorverwijzen naar onze duurzaamheidsadviseur.  
Is uw klant zover dat hij wil beginnen? Ook voor de uitvoering van zijn plannen kan hij bij Centraal Beheer terecht. Uiteraard is dat geen verplichting. Maar het is goed om te weten dat wij het wel mogelijk maken. We werken samen met een groot aantal betrouwbare partners die een offerte kunnen uitbrengen en het werk kunnen uitvoeren. 

Duurzame oplossingen meefinancieren?

Vaak kan uw klant de energiebesparende maatregelen direct mee­financieren met de Centraal Beheer Leef Hypotheek. 

Mannelijke hand rolt een verduurzamingsbouwtekening uit

Hogere leencapaciteit 

Energiebesparende voorzieningen kan uw klant meefinancieren tot 106% van de woningwaarde. Daarnaast mag bij de berekening van de finan­cieringslast een bedrag buiten beschouwing blijven als het toetsinkomen minstens € 33.000,- bedraagt. Wij volgen de normen van de tijdelijke regeling hypothecair krediet.

Vrouw en hond kijken naar een tablet waar ze verduurzamingsopties op zoeken

Verduurzamen met subsidie

Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kan uw klant over­heidssubsidie aanvragen. Voor isolatie, een zonneboiler, een warmtepomp of aansluiting op een warmtenet.

Nieuwbouw huizen met zonnepanelen op het dak

Energiebespaarlening

Heeft uw klant geen spaargeld of past het niet bij zijn hypotheek? Kijk dan eens naar de Energiebespaarlening. Met de Energie­bespaar­lening van de overheid leent uw klant tegen een voordelige rente. 

Contact