1 of 2 polissen

De voordelen

Partners kiezen of zij samen een overlijdens­risico­verzekering nemen. Of ieder een eigen verzekering afsluiten.

De voordelen van 1 polis:

  • De maandelijkse premie is goedkoper dan wanneer beide partners een eigen verzekering nemen.

De voordelen van 2 polissen:

  • Als 1 van de partners overlijdt, dan kan de achterblijvende partner zelf beslissen of hij de verzekering wil voortzetten. Een nieuwe gezondheidsverklaring is niet nodig. Bij een verzekering op 2 levens heeft de achterblijvende partner deze keuze vaak niet. Dan stopt de verzekering na het eerste overlijden.
  • 2 uitkeringen als de partners tegelijk overlijden.
  • Door kruislings te verzekeren kan erfbelasting voorkomen worden.
  • Bij een eventuele scheiding kan elke partner eenvoudig zijn eigen polis meenemen of overdragen, zonder nieuwe gezondheidsverklaring. Omdat er geen premiereserve is opgebouwd, is er ook geen waardeoverdracht nodig.