Kopie ID met aanpassingen

Dat vragen wij van u

Wij vragen u bij het afsluiten van een Extra Pensioen Opbouw of Extra Pensioen Inkomen voor uw klant een identiteitsbewijs van uw klant te uploaden.

Zet alstublieft uw paraaf en aantekening op de kopie ID

Er gelden nieuwe richtlijnen voor het identificeren van klanten. De 1 euro storting en kopie ID zijn niet meer voldoende. Wij vragen u daarom een paraaf op de kopie ID van uw klant te zetten onder vermelding van: ‘voor origineel gezien op datum dd-mm-jjj’. Hiermee geeft u aan uw klant persoonlijk te hebben geïdentificeerd. Zonder paraaf en aantekening kunnen wij de aanvraag helaas niet in behandeling nemen.

Op de kopie ID mogen niet alle gegevens zichtbaar zijn

Naam en voornamen, geboortedatum, burgerservicenummer (BSN), nummer en ‘geldig tot’-datum van het identiteitsbewijs moeten wel zichtbaar zijn. Andere gegevens maakt u onzichtbaar. Dat kan bijvoorbeeld met KopieID, een app van de Rijksoverheid. Daarna uploadt u de kopie bij de aanvraag.