Thuis Hypotheek voor zelfstandigen

Met inkomenstoets door Raadhuys

Man bekijkt papieren achter bureau en laptop

Inkomensanalyse door Raadhuys

De inkomenstoets voor het aanvragen van de hypotheek besteden wij uit aan Raadhuys. Zij zijn gespecialiseerd in het maken van inkomensanalyses voor zelfstandige ondernemers. Wilt u een zelfstandig ondernemer een hypotheek adviseren? Of de hypotheek wijzigen van een bestaande klant die zelfstandig ondernemer is? Vraag dan een analyse rapport op bij Raadhuys. Geef daarbij aan dat het voor de Thuis Hypotheek van Centraal Beheer is. Op basis van de (positieve) inkomenstoets vraagt u voor uw klant de Thuis Hypotheek aan. Het rapport van Raadhuys is een verplicht document bij deze aanvraag.

Het aanvraagproces

Het aanvraagproces is conform MCD. Uw klant ontvangt via u eerst een Voorstel met Renteaanbod. Daarin vragen wij alle informatie en documenten op. Ook staat hier een gegarandeerde rente in. Het acceptatieproces begint als uw klant het Voorstel met Renteaanbod tekent en u het heeft teruggestuurd. Zodra wij alle documenten hebben goedgekeurd ontvangt uw klant een Definitief Aanbod. Dit aanbod is bindend voor Centraal Beheer, maar vrijblijvend voor uw klant.

Past de Thuis Hypotheek van Centraal Beheer bij uw klant? Dan vraagt u bij Raadhuys een inkomenstoets op. Gebruik hiervoor een van de opdrachten tot dienstverlening. En u levert alle stukken aan. Wanneer Raadhuys een positief advies geeft op het inkomen, vraagt u op basis van dat rapport een hypotheek aan. Centraal Beheer accepteert voor zelfstandigen alleen een inkomenstoets door Raadhuys.

Documenten die u onder meer aan moet leveren bij Raadhuys zijn:

 • Kopieën van de definitieve jaarrekeningen van alle ondernemingen van de laatste 3 boekjaren
 • Kopie uittreksel(s) Kamer van Koophandel
 • Kopieën van de aangiften inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen van de laatste 3 kalenderjaren.
 • Kopieën van de (voorlopige) aanslagen inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen van de laatste 3 jaren (indien aanwezig)
 • Omschrijving van de bedrijfsactiviteiten.
 • Kopie van de meest recente salarisstrook (indien van toepassing).
 • Ondertekende opdracht tot dienstverlening inclusief eenmalige machtiging SEPA.
 • Opgave bijtelling privé gebruik auto van de zaak van het lopende boekjaar (indien van toepassing)

Let op: mogelijk zijn er nog andere documenten nodig. Bekijk daarvoor de Opdracht tot dienstverlening van Raadhuys.

 • Het Voorstel met Renteaanbod moet binnen 14 dagen ondertekend bij ons binnen zijn.
 • Stijgt de rente gedurende de eerste 14 dagen of daarna? Dan geldt de rente in het voorstel.
 • De laagste rente in de eerste 14 dagen na uitbrengen van dit voorstel geldt. Uw klant krijgt gegarandeerd die laagste rente. Ook als wij het getekende voorstel al eerder ontvangen.
 • Het Voorstel met Renteaanbod is vanaf het uitbrengen standaard 4 maanden geldig. Binnen deze 4 maanden moet de hypotheek passeren.
 • Uw klant kan dit voorstel 1 keer 2 maanden verlengen. Dit geeft u op het Voorstel met Renteaanbod aan.
 • Kosten van verlenging:
  Geen kosten bij deze leningdelen:
  - Met een Kwartaal Variabele Rente.
  - Overbruggingslening.
  - Leningdeel waarvan de rente meeverhuist.
  Wel kosten
  Bij alle andere leningdelen als de actuele rente op de dag van passeren hoger is dan de rente in ons Voorstel met Renteaanbod. Kosten berekenen we zo:
  - Uw klant betaalt per afgenomen maand 0,25% van het leningdeel.
  - Een deel van een maand brengen wij in rekening als 1 hele maand.
  - We stellen de kosten vast op de dag van passeren. De kosten houden we dan in op de lening.
 • Tijdens de geldigheid van ons Voorstel met Renteaanbod brengen we geen nieuw voorstel uit. Wel voeren we op uw verzoek wijzigingen door. Eventuele wijzigingen ziet u terug in ons Definitief Aanbod.
 • Vervangt automatisch het Voorstel met Renteaanbod.
 • Ontvangen wij graag binnen 2 weken getekend retour. Uw klant heeft dus 2 weken bedenktijd om het Definitief Aanbod te accepteren.
 • Is voor ons bindend zodra wij het door uw klant ondertekende aanbod hebben ontvangen. Uw klant mag wel kosteloos annuleren.
 • Is voor ons de bevestiging om de stukken naar de notaris te sturen.

Vragen of tips? Wij horen het graag.

Missen we iets in onze Thuis Hypotheek? Wij horen het graag. Geef het door via adviseurs@centraalbeheer.nl of (055) 579 8500.