Hypotheekdesk

Hulp bij twijfel over de acceptatiecriteria

Is uw klant kredietwaardig maar voldoet hij niet volledig aan onze acceptatiecriteria? Voor deze individuele gevallen is er de Hypotheekdesk. De Hypotheekdesk kan in zeer uitzonderlijke gevallen afwijken van onze acceptatiecriteria.

Wilt u iets voorleggen aan de Hypotheekdesk?

Neemt dan contact op met onze contactpersoon op uw hoofdkantoor. Of onze contactpersoon bij uw serviceprovider. Deze persoon beslist of de situatie van uw klant wordt voorgelegd aan onze Hypotheekdesk.