Veranderingen in 2024

Nieuw jaar, nieuwe regels

man-en-vrouw-koffie-op-de-bank

Inkomen & Belasting

Nettoloon stijgt
Bijna alle werkende Nederlanders gaan erop vooruit in 2024. Dit komt door hogere heffingskortingen op de te betalen belastingen. Hierdoor houdt uw klant netto meer over van zijn brutoloon. Iemand met een modaal brutosalaris van bijvoorbeeld € 3.395 ontvangt netto € 80 per maand meer. Bij Nederlanders met een minimumloon die 40 uur per week werken is de stijging meer dan € 260. Dit komt door de stijging van het minimumloon.

Bruto minimumloon stijgt
In 2024 stijgt het bruto minimumloon. Hierdoor stijgen ook uitkeringen zoals AOW, de Wajong en de bijstand. Het Nibud geeft aan dat de netto bijstandsuitkering volgend jaar € 130 per maand stijgt voor gehuwden en samenwonenden. Alleenstaanden kunnen rekening houden met een stijging van € 90 per maand.

De AOW leeftijd en -uitkering stijgen

In januari 2024 stijgt de AOW-leeftijd voor de meeste mensen naar 67 jaar. Dit is een stijging van 2 maanden. Na volgend jaar blijft de AOW-leeftijd gelijk tot 2028. De AOW-uitkering van de staat gaat per 1 januari flink omhoog. Hoeveel precies leest u terug op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Regels rondom box 3 veranderen
Belastingtarief in box 3 stijgt

Als uw klant meer vermogen heeft dan € 57.000 betaalt hij vermogensbelasting (met fiscale partner € 114.000). Over het deel van uw vermogen boven € 57.000 gaat de Belastingdienst uit van een bepaald rendement. Hierover betaalt uw klant vervolgens belasting. Deze belasting stijgt in 2024 van 32% naar 36%.
 
In 2023 veranderde de berekening van het box 3-inkomen
Bij het berekenen van het box 3-inkomen gaat de Belastingdienst uit van de werkelijke verdeling van het vermogen over 3 vermogenscategorieën:
- Bank- en spaartegoeden en contant geld
- Beleggingen en andere bezittingen
- Schulden 
Levensverzekeringen vallen in de categorie ‘Beleggingen en andere bezittingen’. Hiervoor geldt een rendementspercentage van 6,17% (2023). Dit percentage staat los van het werkelijk behaald rendement. 
De regels voor box 3, waarin het vermogen wordt belast, zullen veranderen. Zoals het er nu uitziet gaan in 2027 de veranderingen pas in. Tot die tijd is er een overbruggingsregeling. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.

Wonen & Hypotheek

Energiebelasting daalt, de energietoeslag vervalt 
Op het totale bedrag aan energiebelasting dat uw klant betaalt, geeft de overheid korting. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat stroom voor iedereen betaalbaar blijft. Deze korting in de energiebelasting stijgt van € 603,04 naar € 631,35 inclusief btw. Dit is een vast bedrag dat per aansluiting van de energierekening af gaat. Het verbruik maakt hierbij niet uit. Kwetsbare huishoudens konden in 2023 nog aanspraak maken op een energietoeslag van € 1.300. Deze mogelijkheid vervalt in 2024.
  
Strengere woonregels voor 2024
De woonregels van het Nibud bepalen wat uw klant kan uitgeven aan zijn hypotheek. Door de inflatie kunnen klanten in 2024 minder lenen met hetzelfde inkomen.

Meer lenen bij verduurzaming
Meer lenen bij energiezuinige woning
Hoe beter het energielabel, hoe meer uw klant maximaal kan lenen in 2024. Bij een woning met label C of D leent hij tot € 5.000 extra. Een label A++++ met een energieprestatiegarantie is zelfs goed voor een verschil tot € 50.000. 

Meer leenruimte voor verduurzaming bij minder goed energielabel
Koopt uw klant in 2024 een woning met een minder goed energielabel? Dan is de kans groot dat hij bovenop de maximale hypotheek een extra bedrag kan lenen voor energiebesparende maatregelen. Hoeveel hangt af van het energielabel. Voor huizen met label E, F, of G kan deze extra bestedingsruimte oplopen tot € 20.000.
 
Alleenstaanden krijgen meer leenruimte
Voor alleenstaanden met een jaarlijks inkomen van meer dan € 28.000 is er goed nieuws. In 2024 kunnen zij tot maximaal € 16.000 extra lenen.

De jubelton is afgeschaft, eenmalig belastingvrij schenken blijft
Eerder mochten ouders nog € 100.000 schenken aan een kind dat hiermee een woning kocht. In 2024 mag dat niet meer. Wel mag er eenmalig een minder groot bedrag belastingvrij worden geschonken. In 2024 is de eenmalige grote vrijstelling € 31.810.

Grens woningaankoop zonder overdrachtsbelasting stijgt
Huizenkopers jonger dan 35 jaar betalen bij de aankoop van de 1e woning geen overdrachtsbelasting. In 2024 geldt deze vrijstelling voor woningen met een koopsom tot € 510.000. In 2023 was dit € 40.000. Bij een hogere koopsom geldt 2% overdrachtsbelasting. Voor doorstromers verandert niets. Zij betalen 2%. Ook voor beleggers die niet zelf in het huis gaan wonen, verandert er niets. Zij betalen 10,4%.

Maximale aftrek hypotheekrente daalt
Het maximale tarief waartegen de hypotheekrente mag worden afgetrokken, daalt in 2024 naar 37,03% in 2024. Dit heeft vooral invloed als uw klant een inkomen heeft van € 68.507 of hoger.

Studieschuld telt anders mee bij maximale hypotheek
Heeft uw klant in 2024 een studieschuld bij DUO? Dan telt het werkelijke maandbedrag mee voor de berekening van de maximale hypotheek. En dus niet meer het startbedrag van de studieschuld.
  
Grens Nationale Hypotheek Garantie (NHG) stijgt
In 2024 stijgt de grens voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG) naar € 435.000. Dit was € 405.000 in 2023. Als er bij de koop van een woning ook energiebesparende maatregelen worden getroffen is de NHG-grens € 461.000.

Bron: ADP, Belastingdienst, Nibud, Dienst Toeslagen, Sociale Verzekeringsbank, Rijksoverheid, UWV