Verificatie klantidentiteit vereenvoudigd

Enkel steekproef voor ORV en Extra Pensioen Opbouw

Voor het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering hoeft u voortaan tijdens het aan­vraagproces niet langer een kopie-ID van de klant door te sturen. Uiteraard moet u wel de identiteit van de klant verifiëren. Centraal Beheer controleert door een steekproef. 
Voor alle verzekerings- en bankproducten die je afsluit, moet je de identiteit van je klant vaststellen. Je doet dit voor jezelf en voor ons. Bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering of een Extra Pensioen Opbouw is dat niet anders. Wat verandert, is dat je tijdens het aanvraag¬proces geen kopie van de ID van de klant meer aan ons hoeft door te sturen. Daarmee maken we het aanvraagproces een stukje simpeler.

We controleren door een jaarlijkse steekproef

Op die manier kijken we of de klantidentiteit goed is vastgesteld. Valt jouw aanvraag in de steekproef? Dan vragen wij je om het bewijs van verificatie van de identiteit van de verzekeringnemer of rekeninghouder. Bijvoorbeeld een kopie van een geldig legitimatiebewijs, waarop staat dat je de kopie maakte tijdens een bezoek. Of, als je de klant niet fysiek zag, een kopie van een legitimatiebewijs aangevuld met een extra verificatie zoals de controle van de tenaamstelling van de bankrekening.

Lees alle nieuwsberichten