Ondernemers beoordelen in coronatijd

Lars Mulder van Raadhuys over maatwerk in crisistijd

Hoe lees en beoordeel je cijfers van onder­nemingen tijdens een wereldwijde pandemie? Deze hoofd­vraag leggen we voor aan Lars Mulder, directeur van Raadhuys Tax Legal Accounting. Het kortst mogelijke antwoord is: maatwerk. ‘Voor het bepalen van een bestendig inkomen is het nodig om met een andere bril naar bedrijfs­resultaten te kijken. Voor iedere ondernemer verschilt de invloed van de coronacrisis. Dat vereist maatwerk.’

Hoe heeft Raadhuys zich aangepast aan het coronatijdperk?

‘Direct na het losbarsten van de crisis hebben we intensief overleg gehad met partijen als NHG, toezichthouders, geldverstrekkers en concullega's. Zeker in die periode zijn er zeker wel 25 iPhone-accu’s leeg gebeld. Doel van al die overleggen was een goede beoordelingsmethodiek voor alle ondernemers, ongeacht de branche. Neem een kappers- of horecazaak. De overheid bepaalt wanneer er een lockdown geldt en in hoeverre een zaak de deuren moet sluiten. Als dit het geval is, kan het niet zo zijn dat alle financieringsmogelijkheden opeens van tafel zijn. Met relevante branchepartijen is afgestemd hoe hiermee om te gaan. Er worden extra vragen gesteld aan een ondernemer over het mogelijke verlies van omzet en de vooruitzichten in dit coronatijdperk. De destijds gemaakte afspraken zijn nog steeds actueel.’

Hoe gaat Raadhuys om met het verschil tussen branches?

‘Vooral veel ondernemers uit de horeca-, kappers- en retailbranche zijn getroffen door de lockdowns. Voor ons is het zaak om per situatie een accurate beoordeling te maken. Neem bijvoorbeeld een kapperszaak. Zodra die na een lockdown weer is geopend, kan er weer omzet gedraaid worden. De vraag is vervolgens of het resultaat van de onderneming weer terugkeert naar het oude niveau en zo ja in welk tempo. Het kan ook zijn dat meer mensen het haar voortaan thuis verven of zelf de tondeuse erin zetten. Gelukkig heeft de periode na de 1e lockdown al een schat aan informatie opgeleverd. Die inzichten kunnen we nu gebruiken om weloverwogen conclusies te trekken.

Overigens werkt het ook de andere kant op. Zo konden veel supermarkten en webwinkels de drukte amper bijbenen in de afgelopen tijd. Is dat het nieuwe normaal of normaliseert de omzet en het resultaat weer wanneer de invloed van corona afneemt? Aan ons als rekenmeesters de taak om hier een deskundige inschatting van te maken. Uiteindelijk heeft zowel de ondernemer als geldverstrekker baat bij een lening die gebaseerd is op een reëel inkomen.’

Is het beleid zelf aangepast?

‘We hanteren geen ander beleid dan in het verleden. Wel is er door de coronacrisis vaak meer informatie nodig om de impact op de bedrijfsresultaten te beoordelen. Gelukkig kunnen ondernemers zelf eenvoudig de nodige stukken aanleveren via ons platform. Het intermediair kan deze informatie inzien en de voortgang bewaken. In het begin van de crisis was het voor alle betrokken partijen wennen. Al snel zagen we het automatisme weer terug in het aanleverproces. Wat mij betreft een compliment aan het intermediair, dat zich snel heeft aangepast aan de nieuwe realiteit.’

‘We zien nagenoeg geen verschil ten opzichte van de situatie voor de pandemie. Het intermediair speelt hierbij een grote rol. Financieel adviseurs maken een eerste afweging wanneer een ondernemer aanklopt met een financieringsvraag. Hier zien we een grote mate van volwassenheid en verantwoordelijkheid. De ondernemer die 4 ton wil lenen maar op basis van cijfers die ruimte duidelijk niet heeft, wordt door zijn adviseur al op de realiteit gewezen. Daarnaast zijn veel getroffen ondernemers mogelijk zelf al minder enthousiast over het aangaan van nieuwe financiële verplichtingen.’

‘Tot slot benadrukken we nogmaals dat we ook in deze uitzonderlijke tijd willen kijken naar wat er wel mogelijk is, in plaats van vooraf al op de rem te trappen. Als marktleider maken we ons hier sterk voor, met gevraagd en soms ook ongevraagd advies. Hierbij trekken we nauw op met alle relevante marktpartijen, waaronder niet in het minst Centraal Beheer.’

Contact met Centraal Beheer

Neem gerust contact op met uw account­manager. Of volg ons op LinkedIn via Centraal Beheer Adviseurs.
Lees alle nieuwsberichten